Extremväder

Bönderna är Sveriges största optimister. Varje år köper de utsäde för miljontals kronor, lägger ner tid och hårt arbete på att få alla frön i jorden. För att sedan hoppas på att vädrets makter ska ge dem lön för mödan. Ingen annan yrkeskategori tar så stora risker i en verksamhet som de har så begränsade möjligheter att påverka. 

När det gäller klimatförändringen står LRFs medlemmar i främsta ledet. Det är de som drabbas först och hårdast av extrema väder. Det är också de som jobbar med hållbarhet varje dag, året om, och som har kunskapen och naturresurserna för att förverkliga Sveriges gröna omställning. 

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Bättre samverkan och beredskap behövs för att hantera klimatkriser

LRFs medlemmar verkar inom en bransch som är utsatt för många risker, såsom stormar, skogsbränder, översvämningar och torka. Klimatförändringarna påverkar redan idag landsbygdens företag och kommer att påverka näringarna ännu mer i framtiden. Hela samhället behöver anpassas för att bättre hantera ett förändrat klimat och ha högre beredskap för framtida kriser.

Tidigare års torka och skogsbränder har tydligt visat att myndigheternas beredskap varit otillräcklig. Släckningsarbetet vid skogsbränder hade kunnat underlättas om myndigheterna haft bättre kunskap och dialog med lantbrukare om deras redskap och maskiner, såsom traktorer och gödseltunnor som kan fyllas med vatten för att stötta räddningstjänsten i deras arbete.

Till sidomenyn

Vikten av att köpa svensk mat

För att Sveriges bönder ska kunna investera i den gröna omställningen och möta de utmaningar som klimatförändringarna medför, krävs ett ekonomiskt hållbart lantbruk. Det måste finnas ekonomiska förutsättningar att stärka Sveriges livsmedelsproduktion och beredskap inför kommande klimatförändringar. 

Genom köpa svensk mat investerar vi i en hållbar och självförsörjande framtid, där lantbrukare kan fortsätta sitt viktiga arbete och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan.

Till sidomenyn

Frågor och svar

Om skörden bara blir sämre i Sverige påverkas inte priserna så tydligt. Men om det blir en allmän skördenedsättning i Europa och på den globala marknaden så kommer matpriserna påverkas. 

De flesta lantbrukare har inte sina gårdar vid stora vattendrag eller sjöar. De har därmed inte tillgång till vatten utan måste anlägga bevattningsdammar eller borra efter grundvatten. 

En normalstor bevattningsdamm kostar 3-5 miljoner kronor att anlägga. Många lantbrukare har inte råd att göra det, och därför är lantbruket tyvärr inte tillräckligt rustat för att klara en svår torka. 

Sedan 2018 har regeringen och Jordbruksverket infört investeringsstöd för att anlägga bevattningsdammar, något som LRF är mycket positiva till. 

På en medelstor mjölkgård med drygt 100 kor dricker djuren cirka 10 000 kubikmeter vatten per år. Att försörja djuren med dricksvatten är sällan ett problem eftersom volymerna är små. Men torka kan i värsta fall leda till att bönder behöver slakta djur på grund av foderbrist.

Till sidomenyn

Kurs i lokal beredskap

LRF har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en studiecirkel med fokus på lokal beredskap som riktar sig till dig som är medlem i LRF.

Beredskapskurs
Till sidomenyn
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Fördjupning, råd och stöd