Ett par ord med Benno Olsson, ordförande i Emmaboda kommungrupp

Nyhetsbild Emmaboda kommungrupp 2023 2

Det hände en hel del i Emmaboda kommungrupp under 2022. Här berättar Benno Olsson, ordförande i Emmaboda kommungrupp vad som är på gång!

Hej där Benno! Vad har hänt i Emmaboda kommungrupp på sistone?

Det var ett ganska aktivt år 2022 och vi hann med en hel del aktiviteter. Emmaboda kommungrupp har bara en lokalavdelning, Emmabodabygdens LRF så styrelserna är ju desamma och aktiviteterna går lite ihop. Men vi hade en familjeträff med de där grillådorna som LRF erbjöd i somras.  Vi var ett femtiotal deltagare på en gård i norra kommundelen. Vi tittade på ett nytt lösdriftsstall och på installationen av solpaneler på taket. Roger Gustafsson, regionordföranden var också där och pratade.

Vi anordnade också ett väldigt populärt arrangemang med LRFs kampanj Stoppa tjuven, där vi fick information om vad vi kan göra själva för att förhindra och försvåra brott. Vi var 30 personer på plats i Långasjö bygdegård. En före detta tjuv var med på arrangemanget och han sa åt oss att ”Håll dina saker inlåsta. Jag brukade ofta komma till gårdarna vid middagstid och fota och spana på vad som ligger framme och sen så tipsar jag mina kompisar.” Ett av brottsoffren från trakten var också med och berättade om sina erfarenheter och tankar, i det här fallet hade det gått bra och han hade fått tillbaka sina tillhörigheter. Länsförsäkringar var också där och pratade om vad som gäller vid försäkringsärenden.

Hur jobbar ni med politiken i Emmaboda kommun?

Jo, men det finns ett näringslivsråd i kommunen där LRF har med två representanter på deras möten. Vi tycker att kommunen lyssnar på oss och har förståelse för våra problem och ser våra möjligheter som företagare inom jord- och skogsbruk. Vi har berättat för dom om granbarkborrens framfart och hur det påverkar oss och miljön i Emmaboda. Vi har också varit i kontakt med kostchefen angående att servera svensk mat i de offentliga köken.

Vad händer nu i det närmaste?

Vi ska ha kommungrupps- och lokalavdelningsårsmöte i Rävkullens bygdegård den 9 februari. En viltansvarig från länsstyrelsen ska komma och prata om vargen för vi har ett blivande revir här i trakten och vi vill få information om hur vi ska hantera det här, med stängsling och skydd. Det är ju en del djurägare som tycker att det är bättre att lägga ner och låta landskapet växa igen. Det är inte hållbart. Vi ska också ta upp remissen om organisationsutvecklingen och se om vi ska bjuda in till en dialogkväll, där vi har möjlighet att ställa frågor och så.

Vad har ni planerat i övrigt för 2023?

Vi har inte satt datum på allt och som sagt så ska vi ju ha årsmötena den 9 februari, men en familjeaktivitet med grillning under sensommaren kommer det nog att bli. Dessutom ska vi ha en ”vecka47-aktivitet” den 4 april tillsammans med Södras förtroenderåd, då vi bjuder in de nyinvalda politikerna och berörde tjänstemän i kommunen i ett par timmar i Rävkullens bygdegård. Under träffen så presenterar vi våra verksamheter inom respektive organisation så de får lära känna oss och vi får lära känna dem. Ja, jag vet inte allting än men vi brukar också vara med på julskyltningen och ha ett mycket populärt skinklotteri. Sist så sålde vi slut på 500 lotter på en timme. Sen blir det en ”grötkväll” med någon föreläsare också.