Ett par ord med Håkan Håkansson, ordförande i kommungruppen i Sölvesborg

Sarah Ejermark
Håkan Håkansson, ordförande i Sölvesborgs kommungrupp

- Ja, Det är ju närmare 10 år som vi har hållit på med det här med vattenskyddsområden (VSO) i vår kommungrupp, berättar Håkan Håkansson, nytillträdd ordförande i Sölvesborgs kommungrupp sen i våras. Just nu är det två områden som håller på att behandlas och det är verkligen en viktig fråga som påverkar oss lantbrukare i hög grad.

Berätta lite om er kommungrupp
Vi är en ganska ung styrelse med fyra ledamöter under 35 år. Totalt sett har vi en medelålder på 43 år. Det är nog ganska ovanligt med den åldrande lantbrukarkår vi har idag. Många av oss är väldigt aktiva på våra gårdar och i andra engagemang, så vi har lagt vår kraft och energi på att hantera arbetet med vattenskyddsområdena. Sen är vi ju ett potatisdistrikt så vi har en årlig fältvandring med Lyckeby stärkelse. 

Hur ser bakgrunden ut till arbetet med vattenskyddsområdena?
Jo, kommunens bolag Sölvesborgsenergi vill skapa och/eller i vissa fall utöka ungefär åtta vattenskyddsområden i kommunen. När ett sådant område skapas så påverkas lantbrukarens möjlighet till produktion inom det området, då man i många fall måste ansöka om dispens både för att få använda växtskyddsmedel, men ofta också för att få använda växtnäring. De här dispensansökningarna är komplicerade och kan oftast inte göras av lantbrukaren själv, utan lantbrukaren måste anlita en konsult. I mitt fall så har jag bara en del av mina marker inom ett vattenskyddsområde men ändå har jag just lagt 20 – 22 000 kr på konsultarvoden för att ansöka om dispenser. 

Vad vill du förmedla till kommunen?
Det måste bli betydligt enklare och billigare för en lantbrukare att söka dispenser inom ett VSO. Man måste kunna göra det själv. Ett sätt hade varit att till exempel använda de blockkartor som finns i SAM ansökan och att man klickar på blocken och att man väljer gröda och det växtskydd/växtnäring som man ville använda och att man kunde ha en journalföring i samma system. 

Vi är alla överens om dricksvattnets vikt i vår dialog med kommunen och har en gemensam ambition att vilja skydda de kommunala vattentäkterna, men samtidigt vill vi se till att det påverkar berörda näringsverksamheter så lite som möjligt. Vi hoppas att det blir bra till slut.

Vad har du för tips till andra kommungrupper? 
-    Det är otroligt viktigt att kommungruppen startar en dialog med kommunen i god tid. 
-    Försök få dem att förstå situationen och vad som är viktigt för oss lantbrukare.
-    Gå inte för hårt framåt i dialogen utan sikta på att utbilda tjänstemännen snarare än få dem att känna sig okunniga och dumma. De är inte alltid så insatta i hur ett modernt lantbruk fungerar idag. 
-    Det sämsta man kan göra är att åka in och skälla på dem.
-    Ta hjälp av sakkunniga på LRF med remissvar. I vårt fall har vi haft stor hjälp av Ida Grimlund, sakkunnig inom vatten.
  
Någonting mer du vill framföra?
Jo, men vi vill gärna bli fler i kommungruppen. Det skulle vara trevligt med en större ålders- och könsfördelning. Så fler äldre och kvinnor. Är du intresserad kontakta gärna Håkan Håkansson hakan@ostragarden.com, 076-7871250