Förbättra odlingen med kunskap om diken

Dike i odlingslandskapet.
Hur ser dikena ut hemma hos dig?

Underhåll av diken blir allt viktigare för lyckad odling i ett förändrat klimat. Till och med juni 2024 erbjuds du kostnadsfria träffar med en kunnig studiecirkelledare.  

Odlingssäsongen som gått med torka och översvämningar har verkligen visat om markavvattningen fungerar eller inte, och det har blivit tydligt för många lantbrukare att det är ett område som blivit eftersatt och är i behov av underhåll eller investeringar. 

- Erbjudandet är för bra att avstå om du tänkt tanken att du borde ta tag i diken, dränering, avvattning på dina marker. Finansieringen sträcker sig fram till sommaren, så passa på att höja kunskaperna innan möjligheten gått förbi, säger Karin Oscarsson sakkunnig i vattenfrågor på LRF Öst kontor. 

Vill du gå studiecirkeln om diken?

Skicka din intresseanmälan här för kontakt och mer information.