Forskning: Så bidrar kvinnors företag till en levande landsbygd

Traditionellt har företagaren varit en man, och policy och stödåtgärder har utvecklats utifrån det perspektivet. Men i flera studier på senare år har forskare intresserat sig för vad som får kvinnor att vilja starta och driva företag på landsbygden, och på vilket sätt deras företag bidrar där.

I en avhandling från Linnéuniversitetet beskriver forskaren Shqipe Gashi Nulleshi hur kvinnorna berättar om att det är lättare att hitta en balans mellan familjeliv och arbetsliv när de driver företag på landsbygden. 
– Både kvinnogruppen som stannade kvar på landsbygden och de kvinnor som senare återvänder med egen business eller börjar jobba i ursprungsfamiljens företag, gör ett aktivt och medvetet val som är i linje med deras behov av ett flexibelt arbetsliv och ett socialt hållbart liv, säger Shqipe Gashi Nulleshi i en intervju med Esbri.

I en lång studie finansierad av Kampradstiftelsen, där forskare från flera lärosäten har intervjuat kvinnor i Småland, har man sett hur kvinnor som driver företag på landsbygden ofta tar ett stort socialt ansvar. Man sponsrar föreningslivet, driver utveckling och skapar mötesplatser i det som ofta stämplas som en avfolkningsbygd. De bidrar till ett lokalt nätverk där man köper varor och tjänster av varandra, vilket gynnar bygden. 

Här kan du se en film om forskningen, där bland annat LRF-medlemmen och skogsägaren Camilla Logarn har medverkat! 

Rapport: Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland – En kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet ”Kvinnors företagande för en levande landsbygd” 

Avhandling: Contextualizing Entrepreneurship and Gender: A Life-Story Approach to Rural Family Businesses in Sweden