Lokalavdelningarna i centrum

Lennart  Nilsson vid bord med deltagare
Lennart Nilsson från förbundsstyrelsen fanns på plats och lyssnade intresserat på alla synpunkter.

Lokalavdelningarnas roll och framtid hamnade i fokus när remissen ”Framtidens folkrörelse” diskuterades på östgötarnas medlemsmöte. ”Fimpa inte något som fungerar”, menade flera medan andra såg möjligheten att vässa LRF.

Ett 60-tal mötte upp denna mörka februariväll. Gabriella Cahlin och Erik Erjeby gick igenom remissen i alla dess delar och var tydliga med att alla har ett ansvar att skicka in sina åsikter, synpunkter och förslag. LRF bygger på medlemsdemokrati där allas röster är avgörande för beslut.

Samtliga var eniga om att detta är en av LRFs viktigaste frågor på länge. Ska organisationen ta ett steg fram och professionalisera sig för att mer kraftfullt påverka i näringspolitiska frågor? För att  driva förändring i samhället och stärka medlemsföretagen i LRF, då behöver förbundet reformeras.

Vikten av lokalavdelningar
Men flera varnade för att gå för snabbt och hårt fram. Lokalavdelningarna fyller en viktig funktion. De sociala aktiviteter som arrangeras är en viktig mötesplats i bygden där LRF-flaggan smattrar i vinden och gör organisationen synlig. Nya medlemmar värvas och engageras, ger utrymme och skolas för nästa steg.

”Man kan inte värva nya medlemmar och sätta dem som kontaktperson för ett uppdrag i byggnadsnämnden. Och varför byta namn till intresseföreningar på något som fungerar. Vi har en kassa, medlemmar som trivs och aktiviteter som rullar över året. Den som har möjligheten tar sedan uppdraget att jobba för kommungruppen”, sa en medlem.

Vassare för företagarna
”Fika och äta tårta med mina kollegor kan jag göra när som helst. Men för mig ska LRF vara vassa. Vi ska göra skillnad, få kommunen och andra myndigheter att se värdet av företagande på landsbygden. Det är mycket som kan förbättras med våra villkor och för livsmedelsproduktionen. Den rollen ska LRF driva hårdare”, replikerade en annan.  

Det var mycket skratt när olika drastiska förslag och kommentarer luftades. Medlemskapet i LRF är viktigt, och alla vill få ett värde utav det. Samtidigt är alla medvetna om utmaningen att få fram förtroendevalda till all poster på lokal nivå, såväl som till kommungrupp och riksuppdrag. Dessutom blir medlemskåren äldre och behöver en föryngring.

Missa inte de ”vita fläckarna”
Under diskussionen blev det tydligt att LRF måste bli bättre på att bevaka ”vita fläckar” i geografin och arrangera möten där vi kan bidra med medlemsnytta och öka vi-känsla. I kommungruppen vill fler se en vassare struktur med bättre arvodering för arbetsinsatser och förberedelser. De vill också kunna ta mer hjälp av LRFs anställda personal.

Medlemstillhörigheten ville alla se landar på kommunal nivå, inte regional. Annars blir det allt för diffust. Framgång för ”ett nytt” LRF är synlighet och kommunikation. Ett förslag är att öppna upp för och aktivera LRF ungdom som en viktig plattform för nytt engagemang och rekrytering av nya förtroendevalda. 

Lämna in remissvaren
När omvärlden ser ut som den gör och linsmedelsproduktioner ska öka kan fler behöva dela på mer resurser. Så hur ska detta organiseras, var en fråga denna februarikväll. Ett medskick är att inte missa lokalavdelningens viktiga roll vid brand, krissituationer och för bondekompis. Här känner man till varandra, vet vilka resurser som finns och kan blixtsnabbt rycka ut för grannen och stötta upp.

Gabriella Cahlin tackade för alla synpunkter och en livlig debatt, men uppmanade också alla att skriva ner alla kloka tankar och skicka in dem under remisstiden. LRF bygger på medlemsdemokrati och det är bara genom remissvar och förtroendevalda som riksförbundsstämman fattar beslut.