Framtidens offentliga upphandlingar med Axel Hansson

Pontus Widell, 2024
Axel Hansson, näringspolitisk expert LRF. Foto: Pontus Widell.

Krisberedskap och hållbarhet var två återkommande talepunkter som togs upp när Hallands livsmedelsnätverk samlades för att diskutera framtidens upphandlingar inom offentlig sektor. Bland föreläsarna fanns Axel Hansson, näringspolitisk expert LRF, som pratade om hur offentlig upphandling kan stärka svensk livsmedelsproduktion.

Upphandlingar ur ett beredskapsperspektiv

Onsdagen 10 april samlades myndighetspersonal, upphandlare från de halländska kommunerna och livsmedelsgrossister på Scandic Hallandia i Halmstad för att delta på Halländska livsmedelsnätverkets dialogträff. Syftet med träffen var att diskutera framtidens upphandlingar inom offentlig sektor och en av föreläsarna under dagen var Axel Hansson, näringspolitisk expert LRF, som pratade om upphandlingar ur ett beredskapsperspektiv. En aspekt han spår kommer spela allt större roll i framtidens upphandlingar.  

- Vi har förutsättningarna att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och ökad livsmedelsproduktion skulle innebära ökad krisberedskap. Tyvärr är vi det EU-land som importerar mest mat av alla vilket såklart blir väldigt sårbart. Där har offentliga upphandlingar av svenska livsmedel har en viktig roll att spela, säger Axel.

Framtidens offentliga upphandlingar
Foto: Pontus Widell.

Högre krav på underlag  

En annan gemensam nämnare för flera av talarna under dagen var hållbarhet. Bland annat diskuterades matsvinn, artificiell intelligens som hållbarhetsverktyg och vikten att ha rätt underlag i form av siffror och fakta för att kunna göra rätt val. Det sistnämnda är något Axel menar att LRF och andra aktörer inom lantbruket kommer behöver jobba mer med framöver.

- Många upphandlare på kommunerna är redan medvetna om vikten av att köpa svenskproducerad mat. Samtidigt ser vi att de i större utsträckning ställs högre krav på att de motiverar och redovisar sina val vilket i sin tur innebär att de behöver bättre underlag i form av siffror och fakta när de tar beslut. Sådant underlag tror jag de gröna näringarna kommer behöva ta fram mer av och även förhindra att det landar på bönderna själva att ta fram underlaget.  

Vikten av samarbete

Axel passar även på att slå ett slag för att, från LRFs sida, närvara på träffar likt den i Halland. Just för att belysa aspekter som beredskap och svensk livsmedelsproduktion.  

- Jag tror det är viktigt att komma ut i regionerna för att träffa upphandlare och grossister. Jag upplever att det finns en vilja att upphandla svenskt men också en del bromsklossar och problem som vi gemensamt kan hitta lösningar på. Framför allt i de kommuner där man inte upphandlar svenskt i samma utsträckning, avslutar Axel.  

 

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se  
010-184 26 28