Fullt mediapådrag hos LRF Mälardalens vice ordförande i Nynäshamn

Jordbruksaktuellts reporter Carolina Wahlberg fotograferar djuren på Kängsta Naturbruk.

Hemma hos Birgitta Carlsson på Kängsta Naturbruk i Nynäshamn var det fullt mediapådrag i förra veckan när både Jordbruksaktuellt och Svt var på plats.

Jordbruksaktuellts reporter Carolina Wahlberg ville lyfta ett gott exempel med en ung kvinna och företagare i lantbruket som byggt nytt inom närtid. Birgitta berättade om gårdsbutiken, solcellerna och lösdriftsstallet som de byggt ganska nyligen på Kängsta, samt Årets hållbarhetspris för 2022 som Birgitta tog emot tidigare i år.

Carolina Wahlberg och Birgitta Carlsson.

Birgitta är också vice ordförande i LRF Mälardalen och hon berättar att hon intervjun lyfte in LRF Mälardalens verksamhetsplan för näsa år. Där finner vi bland annat att att vi ska ligga i framkant, öka attraktionskraften för de gröna näringarna, öka den hållbara lönsamheten för våra medlemmarna och mycket annat.

Från vänster: Henrik Carlsson, Gustav Hemming, Linda Jacobson (pressekreterare), samt Svt:s reporter Pia Heick.

Svt var också på plats och intervjuade Birgittas man Henrik Carlsson om enkäten som region Stockholm skickade ut i år angående hur det ser ut bland Stockholms läns lantbrukare.

Enkäten ställer frågor som vad behöver lantbrukarna och vad kan regionen göra för att öka självförsörjningen. Regionrådet Gustav Hemming (C) som  sitter i klimat- och regionsutvecklingsnämnden fick också svara på frågor om enkäten som WSP gjort åt dem.

Gustav Hemming och Birgitta Carlsson.