Funderar du på att anställa någon, här kommer några tips från Petra

Petra Wirtberg
Foto: Clara Hyltbäck.

Går du i tankarna att anställa en sommarjobbare, eller har du redan anställt någon men funderar på om det är något ytterligare du behöver tänka på.

Vi reder ut begreppen med Petra Wirtberg som arbetar en del med arbetsmiljöfrågor regionalt här i Väst och är vice ordförande i Säker arbetsmiljö Sverige. 

Vad är ditt bästa tips till en företagare som funderar på att anställa någon?   

Anställ någon som har utbildning eller erfarenhet för arbetet, då vet man på ett ungefär vad personen har för grundkunskaper. 

Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på när man anställer en ungdom?   

Beroende på arbetsuppgifter så tycker jag att man anställer någon som är nyfiken och vill lära sig. Någon som tar ansvar och förstår att man skall utföra ett arbete som man får betalt för. 

Hur ska man tänka som företagare när man har en sommarjobbare som vill, men som kanske inte får utföra vissa moment?  

Det finns lagar och regler att följa och generellt sett är det så att Du som arbetsgivare måste se till att det inte händer olyckor och tillbud.  

Det är viktigt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet hela tiden på företaget. Bygg bort risker och minimera farliga arbeten. Det är ditt ansvar att bedöma om personen är kapabel att utföra vissa arbeten.  

Det är också viktigt att inte underskatta att visa och instruera. Arbeten med hög risk skall ha skriftliga rutiner. Och vissa arbeten skall ej utföras ensam eller inte alls om man inte har kompetens. 

Skiljer det sig om man anställer någon i familjen eller om man anställer någon utanför familjen?   

Nej. 

Hur stöttar LRF sina medlemmar i arbetsmiljöfrågor? 

Just nu pågår ett projekt ” Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk” som vänder till naturbruksgymnasierna. Materiel och utbildningsfilmer för att förbereda elever när dom skall ut på sin praktik och i arbetslivet. 

Även gårdsvandringar genomförs i regionerna. Hos oss här i LRF Väst så kommer det bli en gårdsvandring i Lidköping, lördagen den 25 maj på gården Russelbacka. 

Var kan man som företagare lära sig mer om vad som gäller?   

Vill du som arbetsgivare och personal lära er mer finns det mycket information och checklistor på prevent.se, på LRF.se finns det många olika filmer, webbinarier.  Och på Säker arbetsmiljö Sverige.se kan man få mer praktisk hjälp med sitt arbetsmiljöarbete. 

Säker arbetsmiljö Sverige erbjuder också telefonrådgivning för alla LRF medlemmar, mellan 08–10 (vardagar) telefon 0709-85 60 00.  

Man kan också gå med i Gröna arbetsgivare som är en arbetsgivarorganisation för företagare inom de gröna näringarna. Gröna arbetsgivarna hjälper företag inom de gröna näringarna med bland annat arbetsmiljöfrågor. 


Clara Hyltbäck

regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se 
076-836 81 00