Hallå där Ingvald Törnqvist, ordförande i Uppvidinge kommungrupp!

Ingvald Törnqvist varg

Precis som de flesta andra så inledde Uppvidinges lantbrukare odlingssäsongen 2023 med skrämselhicka. Förstaskörden blev bara en fjärdedel mot ett normalår, men som tur var ordnade det upp sig senare under året. I kommunen finns en handfull mjölkproducenter och köttproducenter samt ett flertal fritidsjordbruk. 

Ingvald Törnqvist berättar att medan problemen med vildsvin har minskat något så har vargens framfart påverkat kommunens djurhållare mycket. Det finns flera mindre fårbesättningar och det har förekommit attacker här. För bara några veckor sedan hade en granne till Ingvald påhälsning, då han hade lagt ett par dödfödda tvillingkalvar bakom lagårn i väntan på att kunna köra i väg dem. En förbipasserande uppmärksammade att det var en varg där, och den ena kalven hittades halvt uppäten hundra meter ute på åkern.  

Den ökande närvaron av varg rimmar illa med ambitionen att öka självförsörjningen på livsmedel, men även med det landskapsvårdande arbete som bedrivs i kommunen.  

– Det är mycket naturvårdsområden här, det vill ju länsstyrelsen att vi ska beta men det finns inte tillräckligt med betesdjur, säger Ingvald Törnqvist.  

Uppvidinge kommungrupp har inte så stora bekymmer med frågan om att bygga på åkermark som många andra kommungrupper har, helt enkelt på grund av hur landskapet ser ut.  

– Det finns ju mest skogsmark här så de bygger ju på det, så det är rätt lugnt så.  

Men det finns såväl Natura 2000-områden, som särskilda bergarter vilka gynnar exempelvis knärot och vissa svampar som ibland sätter stopp för avverkning, bebyggelse och andra typer av utveckling av bygden. Här kan upplevas att länsstyrelsens tjänstemän motarbetar att landsbygden kan utvecklas och få nya invånare som vill satsa på året runt-boende. 

Ingvald Törnqvist upplever att det framför allt har varit i kontakten med länsstyrelsen som det har uppstått problem, samverkan med kommunen fungerar förhållandevis bra. Kommungruppen har bland annat haft möte med kommunens beredskapssamordnare, och en av sakerna hon lyfte var hur människor och djur ska kunna evakueras om det skulle hända något vid Oskarshamns kärnkraftverk.  

– Det är inga lätta frågor, säger Ingvald Törnqvist.  

Han återkommer till vargen: 

– Från lokalavdelningen har vi en motion om vargjakt i år igen. Vargarna tror jag hindrar många från att utveckla. Det är hemskt, att vargarna ska gå före en hel näring, säger han.