Höga halter av cesium 137 försvårar förvaltningen av vildsvin

samtal i Gävleborg om vildsvin och kostnad för provtagning och deponering på grund av cesium 137
Representanter för LRF Gävleborg, Jägareförbundet Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle, Hofors och Sandvikens kommuner i samtal om vildsvin och kostnad för provtagning och deponering på grund av cesium 137.

LRF Gävleborg tillsammans med Jägareförbundet Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg träffade inom ramen för vildsvinsprojektet representanter för Gävle, Hofors och Sandvikens kommuner tillsammans med berörda jaktvårdskretsar för att prata om vikten av att kommunerna bekostar provtagning och deponering av fällda vildsvin, med Gävle kommun som positivt exempel för övriga att kunna ta efter.

Det var ett positivt möte där kommunerna i slutet uppmuntrade initiativ till en gemensam ansökan så att frågan kan behandlas och hanteras i kommunerna.

Bakgrunden till mötet är att vildsvinen ökar i Gävleborgs län och att länet har speciella utmaningar. Vildsvinens födosök med bök sätter höga halter av cesium 137 i omlopp med resultat att ett stort antal vildsvin inte kan användas som livsmedel för att gränsvärdet om 1 500 Bq överskrids. Kostnaden för provtagning och deponering är hög. Konsekvensen blir en mindre motivation för att jaga, vilket så klart innebär en risk för en ohållbar utveckling av vildsvinsstammen med stora skador som följd för såväl jordbruket som för samhället.

Sedan 2019 har kommunstyrelsen i Gävle kommun tagit beslut om att kommunen i ett allmän intresse tar kostnaden för provtagning och deponering.

Fortsatt stöd i arbetet

I det fortsatta arbetet för att belysa vikten av kommunernas bidrag i arbetet kommer LRF Gävleborg undersöka hur omfattande skador vildsvinen orsakar i grödor. Inför vårbruket kommer därför en liten enkätundersökning skickas till företagarmedlemmar i Gävle, Hofors och Sandvikens kommuner. Vi uppmuntrar så många som möjligt att svara!

Vi uppmuntrar också berörda kommungrupper att engagera sig i frågan om ansökan till kommunen om kostnadstagning för provtagning och deponering. Gärna genom samverkan med berörda jaktvårdskretsar. Vi kommer bidra med information om vad viltskadorna och vildsvinens skador kostar jordbruket och samhället, konsekvenser av utbrott av afrikansk svinpest med mera.

För stöd till dig som idag har problem med viltskador vill vi slå ett slag för Viltskador - LRF och för dig som upplåter jakten, vikten av skriftligt avtal med bra villkor: Avtal om upplåtelse av jakt - LRF.
 
Lotta Zetterlund
Ordförande LRF Gävleborg
lotta.zetterlund@lrf.se
070-342 42 35

Eleonore Marcusson,
Sakkunnig jakt & vilt
eleonore.marcusson@lrf.se
010-184 42 35