Hur upplever du en djurskyddskontroll?

köttdjur Hälsingland

Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer att genomföra undersökningar om hur du upplever djurskyddskontrollen med målet att resultaten ska hjälpa till att utveckla dessa och öka förtroendet för de djurskyddskontroller som genomförs.

Länsstyrelserna ansvarar för att göra djurskyddskontroller i Sverige och Jordbruksverket har ett samordnande ansvar. Det är viktigt att djurhållare känner förtroende för djurskyddskontrollerna som länsstyrelserna genomför. Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer därför att genomföra enkätundersökningar med personer som har livsmedelsproducerande djur och som haft djurskyddskontroll mellan november 2023 och maj 2024.

Syftet är att vi ska få en bild av hur de som har djur upplever att få en djurskyddskontroll från Länsstyrelsen. Målet är att resultaten i undersökningen ska kunna användas för att utveckla djurskyddskontrollen. Vi vill att kontrollen ska vara en bra upplevelse och att djurhållarna ska känna förtroende för djurskyddskontrollerna som länsstyrelserna gör i Sverige.

Enkäten kommer att skickas ut kontinuerligt till alla djurhållare som har livsmedelsproducerande djur och som haft en kontroll av Länsstyrelsen under november 2023 till maj 2024. Jordbruksverket skickar ut enkäten via enkätverktyget ES Maker från företaget Entergate AB, några veckor efter att länsstyrelsen har varit på djurskyddskontroll. Enkäten besvaras helt anonymt och svaren kan inte spåras tillbaka till den enskilda djurhållaren. Jordbruksverket ansvarar för att sammanställa resultatet som kommer att publiceras på vår webbplats.

Mer information om enkäten går att läsa på Jordbruksverkets hemsida (klicka här).

Frågor om enkäten kan skickas till djurvalfard@lansstyrelsen.se