Hurra för alla markägare på Allemansrättens dag!

Grillplats ute i vacker natur vid en sjö.
Att kunna njuta av friluftsliv i vacker natur ligger många varmt om hjärtat. Foto: Ola Ekstrand.

Tack vare Sveriges unika allemansrätt får alla njuta av friluftsliv i sköna naturmiljöer, men upplevelserna hade inte varit desamma utan alla markägare som brukar och vårdar sina betesmarker, åkrar och skogar och gör det möjligt för allmänheten att ta sig till attraktiva områden. Idag riktar vi ett stort TACK till alla er som gör allemansrätten fantastisk!

Den 20 september är det Allemansrättens dag. Det uppmärksammas genom att det organiserade friluftslivet bjuder in till diverse aktiviteter runt om i landet och fokuserar på allemansrätten i sina kanaler. LRF Södermanland vill den här dagen synliggöra markägarna. 

- Alla markägare gör ett fantastiskt arbete med att förvalta marken och sköta den så att allmänheten får en unik tillgång till naturen, säger Johan Lagerholm LRFs ordförande i Södermanland. 

Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP och kampanjen drivs tillsammans med Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet och Friluftsfrämjandet. 

Länkar 

Lär dig mer om allemansrätten och den svenska skogen med Skogen i skolan 

Skyldigheter och rättigheter