Kinas befolkning krymper

Kinas befolkning backade 2022 för första gången på 60 år.

Att Kinas befolkning krymper betecknas som ett historiskt skifte som bedöms får stora konsekvenser för den ekonomiska utveckling både inhemskt i Kina och för världen som helhet.

Kinas nationella statistikmyndighet offentliggjorde i januari de nya befolkningssiffrorna. Kinas befolkning backade 2022 med 850 000 människor och landade på 1,41 miljarder människor.

Anledningen till landets minskande befolkning bedöms ha sin grund i barnbegränsningspolitiken som pågick från 1970-talet fram till 2015 då man succesivt började luckra upp begränsningarna. Befolkningsminskningen kan ha pågått sedan 2018. Men nedstängningen underpandemin har också påverkat utvecklingen med rekordlågt barnafödande. 

FNs prognos är att Kinas befolkning till 2050 ligger på 1,31 miljarder och att den i slutet på århundradet uppgår till 767 miljoner.


Christina Furustam