Kommunala bondeledare träffades för dialog om aktuella frågor

Ordförande i kommungrupperna, Halland
Från vänster Anders Richardsson, ordförande LRF Halland, Anders Nilsson, LRF Laholm, Tommy Dahl, LRF Halmstad, Per Nilsson, LRF Varberg, Bonny Wernersson, LRF Kungsbacka, Jens Gustafsson, LRF Falkenberg, Erling Bengtsson, LRF Hylte. Foto: Robert Larsson.

Den 1 mars välkomnade LRF Hallands ordförande Anders Richardsson, de första någonsin på årsmöte medlemsvalda kommungruppsordförandena i Halland.

Leder LRF Kungsbacka gör nu Bonny Wernersson, LRF Varberg Per Nilsson, LRF Falkenberg Jens Gustafsson, LRF Hylte Erling Bengtsson, LRF Halmstad Tommy Dahl och LRF Laholm Anders Nilsson.

Kvällen innehöll erfarenhetsutbyte och dialog om aktuella frågor som kommungruppens betydelse för medlemsrekrytering, kraftledningar, medverkan i vattenråd, arbetet med den kommunala miljöförvaltningen, vattenskyddsområden, ny vattenledning och påverkansarbete för markägarnas delaktighet i dragning och ersättning, PFAS-oron i Halmstad, översiktsplaner under omstöpning, detaljplaner och solcellsparker, relationen med besöksnäringen med utgångspunkt i Laholms arbete med Cykla schysst, ambitioner och insatser kring skol- och konsumentaktiviteter samt rekryteringsinsatser till näringens framtid.

Martina Philip berättade om den kommunala reformagendan och vilket stöd som finns att tillgå i personalen i dess olika frågor.

Kommungruppsordförandena betonade samfällt betydelsen av att regionstyrelsen fortsätter vårda den goda relationen med länsledningen då det också underlättar kommungruppernas arbete.

Kommungruppsordförandena vill också att den kontinuerliga dialogen med regionstyrelsen upprätthålls på en bra nivå för det viktiga erfarenhetsutbytet i olika sakfrågor vi driver.

Under kvällen diskuterade man även utmaningen med att nå ut till medlemmarna med kommunikation om vad man jobbar med. Nyhetsbrevet är bra och viktigt, flera har startat egna Facebooksidor, viktigt att Land Lantbruk nu skärper den lokala bevakningen för tidningens relevans när Gröna sidorna tagits bort. Viktigt att vi också når ut med nyheter i media för att få fler intresserade av vårt arbete.

Kommungruppsordförandena beställde av regionen en utbildning tidig höst för sammankallande i valberedningarna för att tidigt komma i gång med arbetet för en yngre och mer jämställd styrelse. De beställde också en träff innan betessläpp på temat Att leva och verka i ett vargrevir.

Sex motiverade kommunala bondeledare lämnade Agrocenter i den första marskvällen för att fortsätta jobba för att det ska vara lättare och roligare att vara bonde.

Robert Larsson