Krönika: Stort tack för fortsatt förtroende!

Ordförande Jeanette Blackert inledningstalar på LRFs regionstämma 2024. Fotograf: Caroline Andersson
Östergötlands bondeledare Jeanette Blackert inledningstalar på årsstämman 14 mars 2024.

KRÖNIKA: Stämman i år på Söderköpings Brunn var den bästa på länge! Många bra motionsinlägg som också ledde till ett par voteringar, där rösterna räknades noga. Bra lokaler, vacker omgivning och god mat bidrog också till den positiva upplevelsen.

Av de elva motioner vi avhandlade bestämde stämman att fyra ska vidare till riksförbundsstämman, bland annat två om markanvändning och det regelverk som omgärdar. Vi behöver verkligen mobilisera i denna fråga då kommunerna fortsatt exploaterar stora arealer samtidigt som de nekar oss på landsbygden att bygga och företagsutveckla.

En motion tar också upp frågan om hur vi ska öka den hållbara cirkuleringen av näringsämnen. Många använder idag REVAC-godkänt slam för att näringsberika sina jordar, men många fler skulle kunna göra det. Ett hinder idag är att många aktörer inom livsmedelsindustrin nekar skörd från gröda som gödslats med kvalitetssäkrat REVAC-slam och frågan är om det är hållbart i längden.

Eftersom vi också röstade igenom nya stadgar planerar vi att ha en digital stämma för att kunna anta de nya stadgarna i Framtidens Folkrörelse som förhoppningsvis klubbas på riksförbundsstämman 21-22 maj. Mer info kommer såklart om det senare under våren. Jag upplever att vi i Östergötland är väl redo att anta den nya organisationen och det ser vi fram emot.

Innan stämman skakades Europa av massiva demonstrationer i många länder för bättre villkor inom lantbruket. VI har inte framfört vårt missnöje så kraftfullt i Sverige, men vi har ändå kunnat dra nytta av våra kollegors aktioner. Vi har fått politikernas öron nu. Näringen har fått träffa stadsministern och departement för att föra fram våra åsikter. Viktigt är då också att vara konkreta, vad vill vi! Ett tydligt budskap från LRF är att vi vill se regelförenklingar, reglerna är alldeles för många och för krångliga. Budskapet är att ”Vi är bönder – inte byråkrater!”

Kanske börjar även EU se mer vaket på konsekvenserna av den politik som drivits den senaste mandatperioden, där miljöfrågor vägt blytungt och livsmedelsproduktionen fått den ena restriktionen efter den andra föreslagen. Nu dras flera förslag tillbaka eller ändras. Den 9 juni är det nytt val till EU-parlamentet och jag hoppas Du gör det bästa för dig och mig som bor och verkar på landsbygden, det vill säga Du lägger din röst på en person som tar plats i jordbruksutskottet och kan våra frågor.

En annan positiv trend är att fler unga väljer att äta kött igen och det av hälsoskäl. Intresset för att ”veta vad man stoppar i sig” och att det ska vara ”naturligt” ökar och det gör att fler väljer animaliskt protein och det är ett glädjande trendbrott.

Nu stundar ett hektiskt vårbruk och jag håller tummarna för att vårvinterns översvämningar fort torkar upp och att vi alla får de planerade fröna i jorden.

Lycka till och jag hoppas vi ses på någon aktivitet framöver!

Jeanette Blackert
Ordförande LRF Östergötland
Kontaktuppgifter till regionstyrelsen