2023 var ett händelserikt år med bland annat torka, översvämningar och höjda räntekostnader. LRF i norra Sverige har på olika nivåer arbetat hårt med många viktiga frågor. I vårt magasin "Landet i norr" kan du läsa mer om vad LRF Nord har arbetat med under 2023.

Du som är verksam inom de gröna näringarna i norra Sverige är en oerhörd resurs. Tack vare er skogsägare kan Sverige konkurrera om hållbara lösningar där vi fasar ut det fossila, och tack vare er jordbrukare kan vi hålla befolkningen mätta och landskapet öppet. 

I takt med en föränderlig omvärld där de gröna näringarna numer ständigt närvarande i debatter, media och i beslutande organ på alla nivåer. Idag har allmänheten och politiker starka åsikter om hur de gröna näringarna ska utvecklas framåt, trots att de inte alltid har kunskap inom våra områden. För den enskilda kan det ibland kännas tufft, nästintill omöjligt, att påverka och flytta opinionen. Därför är det viktigare än någonsin att du är medlem i LRF.

När vi förenar oss kan vi gemensamt dra lasset och påverka när besluten fattas, så att du kan ägna dig åt det som du faktiskt vill. Tack vare alla medlemmar är LRF en stark aktör i de politiska rummen, och finns på plats för att försvara ditt intresse både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. När det blåser runt äganderätten, förordningar och habitatskydd finns LRF på plats och tar ställning för den enskilda markägaren. Som medlem i LRF har du tillgång till sakkunniga, experter och jurister som dagligen arbetar för att nå ut med våra frågor till allmänhet och beslutsfattare.

Du är en av LRFs 128 000 medlemmar i Sverige som står som en garant för ett fortsatt starkt förbund. Med vårt magasin "Landet i norr" vill vi informera dig om vad LRF Nord arbetat med under 2023.
Du hittar hela magasinet digitalt här.

Vi vill att du ska känna dig stolt över allt du är med och bidrar till.
God jul & Gott Nytt År önskar regionordförandena i norra Sverige!

Jenny Karlsson, LRF Norrbotten
Lotta Folkesson, LRF Västerbotten
Gunilla Kjelsson, LRF Västernorrland
Lars Ahlin, LRF Jämtland