Lisa Valleräng tänker ta över sina föräldrars mjölkgård

Intervju med Lisa Valleräg

Lisa Valleräng, 25, tänker ta över sina föräldrars mjölkgård i Hedesunda tillsammans med sin syster.

Läs artikeln om Lisa i Gefle Dagblad.

Lisa berättar om sig själv och gården:

"25-åriga Lisa Valleräng har minst sagt lantbruket i blodet. Med sina föräldrar och tre yngre systrar är hon uppvuxen på släktgården Nilses i Vall, där det bedrivits lantbruk sedan 1601. Verksamheten har gått i arv på hennes pappas sida.

– Pappa och hans bror drev släktgården länge ihop, berättar Lisa Valleräng.

2009 valde de att satsa och bygga en ny ladugård ungefär 200 meter bort. Efter att den hade blivit färdigställd gick brodern tragiskt bort. Lisas mamma valde då att lämna sitt dåvarande jobb och börja arbeta som mjölkbonde på gården med Lisas pappa.

Utöver familjen själv har Wallerängs lantbruk i dag två anställda. De har hand om 180 djur, varav 70-talet kor. På sidan av mjölkproduktionen äger familjen även skog."

För Lisa är det viktigt att sprida kunskap om hur viktigt lokalproducerad mat är, speciellt vid krissituationer:

"– Sverige är bara självförsörjande till femtio procent, det är riskabelt att ha det så. Skulle det bli importstopp är det bara hälften av oss som blir mätta. Vi har egentligen väldigt bra förutsättningar att producera mat där vi bor, säger hon och fortsätter"

Lisa var med i vår livesändning, en del av Landsbygdsveckan. Du kan se livesändningarna här.