LRF Dalarna välkomnar Länsstyrelsen till mjölkgård i Stora Skedvi

Personal från avdelningen för hållbar tillväxt på Länsstyrelsen i Dalarna besökte nyligen en mjölkgård i Stora Skedvi för att lära sig mer om en lantbrukares vardag och villkor.

Platsen var Michael Arvidssons mjölkgård Lövängets lantbruk. Michael är vice ordförande i LRF Dalarnas regionstyrelse. Från styrelsen deltog också Anita Boman Daniels, ordförande, och Ann Eriksson, ledamot.

– Vi har 21 tjänstepersoner från Länsstyrelsen i Dalarna här hos mig i Stora Skedvi. Under dagen visar vi runt på gården och berättar om verksamheten. Vi lyfter också viktiga frågor som att bygga långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för lantbruket, kompetensförsörjning, klimat- och miljöpåverkan, arrendering av mark, ägarskife, berättar Michael Arvidsson.

Det här var en uppföljning till en träff som LRF Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna hade före sommaren, då hos Länsstyrelsen. Mikael Selander, avdelningschef för avdelningen för hållbar utveckling på Länsstyrelsen Dalarna berättar:

– Vi har sedan tidigare en bra relation med LRF och det här är ett sätt att öka kunskapen hos vår personal. Många är agronomer, men här får de uppleva hur lantbruket i Dalarna fungerar idag, säger Mikael Selander.

Dagen började med information och diskussion kring kaffe och macka. Sedan fick alla se gårdens verksamheter. Det visade sig vara en dag full av aktivitet på gården då de arbetade febrilt med att få in en vallskörd. Just nu växer gräset bra på Michaels marker och markerna bär så de skörda, men så ser det inte ut överallt.

LRF visade exempel på hur sänkt kvalitet på skördad spannmål slår på slutraden i ekonomin. Nu är många i en situationer där man dels kanske inte kommer ut på sina marker för att skörda, dels att om markerna bär för skörd så blir kvaliteten låg.

Ann Eriksson, Anita Boman Daniels och Michael Arvidsson från LRF Dalarnas styrelse.

Andra frågor som kom upp var enskilda vägar och LRF lyfte bland annat problemen som kan inträffa om man arrenderar mark och då måste ha att göra med en rad vägföreningar. Även den bristande förståelse för lantbrukets tunga fordon som kan finnas på en del håll spelades in av LRF Dalarna. Att pengar har prioriterats om till följd av Hans är bra, att de mest behövande får hjälp. Men behovet är så mycket större än så och det måste skjutas till mer pengar.

Speciellt aktuellt nu är frågan om vatten. Torkan tidigare i sommar visade på behovet av bevattning. LRF visade exempel på hur mycket det kan kosta att investera i bevattningsanläggningar och vilka utmaningar det kan föra med sig. Likaså pekade LRF på behovet av bättre förutsättningar för avvattning, bland annat genom diken och täckdiken.

Michael Arvidsson visade siffror för sin gård och hur kalkylerna är svåra att få ihop. Mjölkbönderna pressas mellan ökade kostnader och sänkta priser för sin mjölk. Michael visualiserade hur en liten förändring av mjölkpriset kan ge en stor skillnad på en gårds slutresultat.

LRF visade också ett exempel på hur höga investeringskostnader bland annat för maskiner gör att lantbrukare hyr in viss verksamhet från andra företagare. Mer samarbete med andra företag och gårdar ger flexibilitet både ekonomiskt men också verksamhetsmässigt.

– Vi har ett gott samarbete med Länsstyrelsen. Men det är klart att vi tycker det är bra när vi får chansen att visa upp våra verksamheter och prata om de frågor vi tycker är speciellt viktiga, säger Michael Arvidsson.

Kompetensförsörjning för lantbruket lyftes också av LRF Dalarna som en stor utmaning. Det är mycket svårt att få tag i kompetent personal, helt enkelt. Det finns mer lantbruket kan göra för att bland annat integrera nyanlända, men även unga som vill in på arbetsmarknaden, var ett budskap från LRF. Den avancerade tekniknivån skulle kunna vara en attraktionskraft för att locka fler yngre in i branschen.

– Det blev en jättebra dag och jag hoppas Länsstyrelsen är nöjda och vi hoppas vi ses snart igen, säger Michael Arvidsson.