LRF kritisk till veterinärutredningen: God djurvälfärd måste få kosta

Kalvar

Ska Sverige stå utan veterinärer nattetid? Ja, det är förslaget i den statliga veterinärutredningen Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård. Något som skapar stor oro inom LRF.

- Det är ett väldigt drastiskt förslag som inte är förenligt med den goda djuromsorg som Sverige har byggt upp under många decennier. Det riskerar att lantbrukare tvingas avliva djur som i stället borde ha fått veterinärvård, säger LRF vice ordförande Åsa Odell.

Viktig förutsättning för djurhållning

LRF välkomnar utredningen kring djurens hälso- och sjukvård. Sverige har genom den nationella livsmedelsstrategin en målsättning att den svenska livsmedelskedjan ska vara konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

Den veterinära servicen är i detta sammanhang en grundläggande del eftersom en fungerande smittskydds- och djurhälsoverksamhet utgör en viktig förutsättning för Sveriges djurhållning. Tillgång till veterinär är en av de förutsättningar som krävs, för att kunna driva verksamhet med lantbrukets djur inklusive hästar. Att då, som utredningen förordar, välja en modell där beredskapen nattetid (klockan 23.00-06.00) kan komma att upphöra, riskerar att försämra djurskyddet anser LRF.

- God djurvälfärd kostar och den här delen av livsmedelskedjan måste få kosta. Att välja bort veterinärberedskapen kommer stå djuren dyrt. Djuren ska må bra och få vård när de behöver det, säger Åsa Odell.

Förslaget riskerar även att få många blivande lantbrukare att fundera en extra gång på om de vågar satsa på djur.

Attraktiviteten måste öka

- Vi står både mitt i ett stort generationsskifte inom svenskt lantbruk och samtidigt i behov av ökad beredskap där ökad djurproduktion är ett grundfundament. Ska man våga satsa på djurproduktion är tillgång till veterinär i hela landet, oavsett var man bor, viktigt. Det här skapar en osäkerhet och visar ett sluttande plan där vårt långsiktiga välfärdsarbete inte upprätthålls. Istället anser vi att attraktiviteten för veterinärer att arbeta kliniskt med lantbruksdjur och hästar måste öka, säger Åsa Odell.