LRF Mälardalen välkomnade riksdagsledamöter till Kängsta Naturbruk i Nynäshamn

Riksdagsledamöter besöker Kängsta Naturbruk i Nynäshamn

Birgitta och Henrik Carlsson hälsade i dag de moderata riksdagsledamöterna Alexandra Anstrell och Johanna Hornberger välkomna till deras gård Kängsta Naturbruk i Nynäshamn.

Birgitta är vice ordförande i LRF Mälardalens styrelse. Tillsammans med Henrik visade hon sällskapet runt på gården och presenterade deras olika verksamheter. Det innefattar bland annat ett nytt kostall som byggs just nu med inriktning av vara färdigt till hösten. På gården finns en gårdsbutik där de säljer produkter från den egna gården, men också från flera leverantörer i regionen runt Kängsta.

Med på besöket var också Tomas Olsson, ordförande i LRF Mälardalen, som upplevde besöket som mycket positivt. Han konstaterar att LRF och politikerna delar en samsyn i de allra flesta frågor, åtminstone målbilden. Sen kan det finnas en lite olika syn på hur man ska nå målen, där politiken har fler hänsyn att ta och vi i LRF har en mer pragmatisk syn i vissa frågor.

Riksdagsledamöter besöker Kängsta Naturbruk i Nynäshamn
Riksdagsledamöter besöker Kängsta Naturbruk i Nynäshamn

Energi var också ett ämne som diskuterades. Birgitta och Henrik har installerat i en solcellsanläggning. De har också tittat på en biogasanläggning men de ser inte hur det ska kunna nå lönsamhet för deras gård. Att regeringen måste agera i frågan om biogas skickades med riksdagsledamöterna.

Biogasfrågan kopplar an till krisberedskap, ett ämne som genomsyrade det mesta som diskuterades under besöket, aktuellt inte minst i den torka vi är inne i. Att vi måste rusta Sveriges livsmedelsförsörjning var alla överens om. 

Birgitta och Tomas skickade med att även om vi nu är inne i en period där torkan måste hanteras, måste vi se mer långsiktigt på Sveriges jordbruk. Lagar och regler måste förenklas, och jordbruket måste kunna bygga långsiktig lönsamhet, så man kan ha råd med de stora investeringar som krävs, inte minst för att rusta för kommande utmaningar.

Vi har en gemensam utmaning som vi måste lösa tillsammans, var alla ense om i dag.