LRF Mälardalens vice regionordförande tog emot Staffan Danielsson (KD) på sin gård i Nynäshamn

Staffan Danielsson (KD) besökte Kängsta Naturbruk i Nynäshamn

Birgitta Carlsson, vice ordförande i LRF Mälardalen, välkomnade nyligen Staffan Danielsson (KD) till sin gård Kängsta Naturbruk i Nynäshamn.

Staffan Danielson är före detta riksdagsledamot som i dag är ordförande i styrelsen för Kristdemokratiska bondeförbundet. Förfrågan om besöket kom från ordförande i landsbygdsberedningen i Nynäshamns kommun, Bengt-Göran Pettersson (KD). Inbjudna var också LRF Nynäshamns kommungrupp som representerades av ordförande Thomas Gustavsson och Jan Eric Harrysson. Deltog gjorde också Antonella Pirrone (KD) ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i Nynäshamn.

Staffan Danielsson (KD) besökte Kängsta Naturbruk i Nynäshamn

Birgitta Carlsson sammanfattar besöket som mycket givande. Besökarna ställde många bra frågor som ledde till diskussioner inom en rad områden.

LRF lyfte den nya Livsmedelsstrategin som nu är på gång (2.0) och att det nu måste till åtgärder som verkligen märks på gårdsnivå. Vidare förmedlade LRF att vi upplever att politiker nu faktiskt lyssnar på oss på ett sätt som man inte upplevt på många år. Det finns ett tillfälle som vi borde utnyttja och det här besöket är ett exempel på det.

Staffan Danielsson (KD) besökte Kängsta Naturbruk i Nynäshamn

Birgitta Carlsson berättar avslutningsvis att de skickade med LRFs rapport om Jordbrukets gröna omställning som rekommenderad läsning för besökarna.