LRF och Länsstyrelsen tar med politiker på bussresa i Gävleborg

Bussresa genom Gävleborg med politiker och tjänstepersoner

Med stopp i Hedesunda, Gysinge och Vinnersjö tog LRF Gävleborg och Länsstyrelsen med ett tjugotal politiker och tjänstepersoner på en resa genom delar av länet.

Första anhalten för resan var Vallerängs lantbruk i Hedesunda. Där visade familjen Valleräng runt på gården och pratade om mjölkproduktionen. Irene och Lennart Valleräng äger och driver gården som döttrarna Emma och Lisa vill ta över. Lisa berättade att det är lite skrämmande att tänka på att ta över som den ekonomiska situationen ser ut.

Bland annat berättade familjen om hur det lägre mjölkpriset innebär ett inkomstbortfall på cirka 1,4 miljoner kronor på ett år för gården, på en omsättning på runt 5 miljoner. Besökarna fick se kostallarna och mjölkroboten. Här diskuterades förstås också frågan om torkan och hur den påverkar mjölkgården. Lennart Valleräng berättade att de har fått 1-2 mmm regn, långt från tillräckligt. Trots det säger de att deras första vallskörd ändå ser ganska bra ut.

Bussresan tog sedan en kort tur till Ön i Hedesunda där Länsstyrelsen visade upp ett av de naturbeten som finns där.

Bussresa genom Gävleborg med politiker och tjänstepersoner
Johan Persson intervjuas av P4 Gävleborg.
Bussresa genom Gävleborg med politiker och tjänstepersoner
Lisa, Lennart och Irene Valleräng.

Efter Hedesunda körde bussen till Gysinge för lunch på herrgården.

Sista anhalten för dagen var på Vinnersjö gårdsslakteri där gruppen också tittade på naturbete. Tomas Jönsson som driver slakteriet berättade att han alternerar mellan får och nöt på betet, men att rovdjur är ett stort problem för dem. Så stort att de funderar om det är värt att driva verksamheten vidare. Tomas lyfte också hur myndigheternas krav påverkar slakteriverksamheten och gör det svårt även för den att leva vidare.

– I regionstyrelsen måste vi jobba ännu hårdare med rovdjursfrågan, framför allt med varg, det är ännu tydligare efter att ha lyssnat på Tomas berätta hur utsatta de är här. Det måste börja hända något som får genomslag på gårdsnivå. Till exempel det här att vi får jaga en varg som är på en en sida av stängslet, men inte om den är på andra sidan, även om den hotar våra djur på båda sidor, det måste ändras, säger Johan Persson.

Johan Persson tog även chansen att lyfta frågan om lantbrukets långsiktiga ekonomiska hållbarhet med de samlade politikerna och tjänstepersonerna. Det behövs stora investeringar i lantbruket framöver, för att utveckla verksamheterna, men även för att kunna möta sånt som torka. För det måste lönsamheten bli bättre inom lantbruket, så företagen själva kan generera nog med kapital så det räcker till de investeringar som krävs.

Bussresa genom Gävleborg med politiker och tjänstepersoner
Naturbete i Vinnersjö.
Bussresa genom Gävleborg med politiker och tjänstepersoner
Tomas Jönsson från Vinnersjö gårdsslakteri.

Johan Persson avrundade dagen i bussen på vägen tillbaka till Gävle:

- Mitt viktigaste medskick till politikerna var att exploatering av jordbruksmark måste få ett slut. Det står i livsmedelsstrategin att exploateringen ska minska, men ändå så tas bra jordbruksmark i anspråk för byggnation. Visst måste det i undantagsfall kunna gå att bygga på jordbruksmark, men då måste bonden kompenseras och få annan produktiv mark att använda. För minskar jordbruksmarken, vad ska vi då använda för att producera mat på, säger Johan Persson.

Lyssna på P4 Gävleborgs inslag om bussresan.

Gefle Dagblad gjorde tidigare i år ett reportage om Lisa Valleräng.