LRFs arbete med remissyttrandet om utredningen om djurens hälso- och sjukvård

ko på bete i Västerbotten

En fungerande service för djursjukvård och smittskyddsberedskap är mycket viktigt för djurhållningen i Sverige. Under 2022 slutförde utredaren Märit Bergendahl arbetet med den statliga utredningen om djurens hälso- och sjukvård.

Utredningen och dess förslag till åtgärder för att förbättra  servicen för djursjukvård och smittskyddsberedskap är nu ute på remiss med sista svarsdatum 31/3.  LRF kommer att besvara remissen och just nu pågår insamling av synpunkter till det blivande yttrandet via branschavdelningar och regioner. Deadline för inspel till LRFs yttrande är 6 mars. Den 28 februari anordnas även ett diskussionsmöte med de personer inom LRFs regioner som arbetar med remissvaret. Efter sammanställning av inkomna synpunkter kommer förslag till yttrande att gå ut till branschavdelningar samt de regionala kontoren för synpunkter innan det skickas in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård - Regeringen.se

Kontakt

Anita Jonasson
Veterinär, enheten för näringspolitisk analys
anita.jonasson@lrf.se

Alexandra Jeremiasson
Näringspolitisk analytiker, enheten för näringspolitisk analys
alexandra.jeremiasson@lrf.se