LRFs arbete med remissyttrandet om utredningen om djurens hälso- och sjukvård

ko på bete i Västerbotten

En fungerande service för djursjukvård och smittskyddsberedskap är mycket viktigt för djurhållningen i Sverige. Under 2022 slutförde utredaren Märit Bergendahl arbetet med den statliga utredningen om djurens hälso- och sjukvård.

Den här sidan är låst.

Den här sidan är bara tillgänglig för medlemmar i LRF.
Du som redan är medlem behöver logga in för att se den.