LRFs kommungrupp i Söderhamn träffade kommunstyrelsen

En rad viktiga ämnen stod på agendan när LRFs kommungrupp nyligen träffade kommunstyrelsen och tjänstepersoner. Ett tiotal personer från Söderhamns kommun deltog.

Ordförande i LRFs kommungrupp i Söderhamn, Jonas Gramer, hälsade välkomna till Cfl (Centrum För Flexibelt Lärande).

Programmet började med information från Söderhamns kommunbygderåd Allis, en förening som verkar för att få "företag, föreningar och byalag att i samverkan med kommunen utveckla landsbygdens villkor". Det är förstås av största vikt för LRFs medlemmar, varav en majoritet bor och verkar på landsbygden. 

LRF Gävleborgs regionordförande Lotta Zetterlund berättade om hur LRF arbetar med frågor om kris och katastrofer, inte minst hur LRF har hjälpt till tidigare i kriser, så som skogsbränder och översvämningar.

Annika Sahlin, ledamot i LRF Gävleborgs regionstyrelse, talade om lokal produktion av livsmedel, och gav en rad lokala exempel.

Mikael Engblom pratar om livsmedelsstrategin.

Mikael Engblom berättade om arbetet med livsmedelsstrategin som både kommunen och LRF medverkar i.

Jonas Gramer pratade om skogens betydelse för kommunen och dess invånare.

Och Inger Ekström berättade om hästnäringen i Söderhamn och Gävleborg, hur stor och omfattande den är, och hur viktig den är som näring för landsbygden.

Det var en trevlig dag, med intressant information, bra diskussion och frågor, sammanfattar Jonas Gramer. Han tillägger att kommungruppen hoppas att det kan bli en återkommande aktivitet.