Lyckad regional konferens med LRF Ungdomen

LRF Ungdomens regionala konferens

Den 17–18 februari träffades 15 förtroendevalda från LRF ungdomen Halland, Jönköping, Skåne och Sydost för två dagars konfererande i Ystad. Syftet var främst att diskutera inkomna motioner inför LRF Ungdomens riskförbundsstämma i mars. I år stod LRF Ungdomen Skåne värd för konferensen.

–  Det bästa var diskussionsflödet. Det är så viktigt att vi får träffas och utbyta kunskap med varandra vilket jag verkligen tycker att vi fick göra. Det är extra givande att diskutera jordbrukspolitik i ett rum där alla är lika intresserade, säger Maja Lippe, ordförande för LRF Ungdomen Skåne. 

Jag håller med Maja. Det var kul och lärorikt att få träffa och jobba med de andra regionerna. Särskilt för oss i Halland som vanligtvis inte jobbar så tätt med varken Skåne, sydost eller Jönköping. Så för oss var erfarenhetsutbytet extra värdefullt, säger Elvira Lund, ordförande för LRF Ungdomen Halland.

Hur gick diskussionerna?  

– Jag tycker att riksstyrelsen har gett bra svar på motionerna och det blev mycket diskussioner på vår regionala konferens. Vi kom fram till lite olika att-satser och kommentarer, säger Evelina Gustafsson, ordförande för LRF Ungdomen Jönköpings län.

– Vi kunde enas i mycket men inte allt. Men generellt blir det tydligt när man träffas och diskuterar motioner hur olika de kan tolkas och hur viktigt det därför är att diskutera dem med andra, säger Maja Lippe.

– Det var många viktiga och bra motioner som vi diskuterade på konferensen. Det ska bli spännande att höra Skånes argument på stämman om varför vi bör byta namn, för den motionen diskuterades och vi var långt ifrån överens! säger Stina Kristiansson, ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen Sydost.

Lars-Erik Lundkvist som har varit med och tagit fram rapporten Kostnader för den gröna omställningen gästade och berättade om arbetet och innehållet i rapporten. Tog du med dig något speciellt från föredraget? 

– Att det är en dyr historia... Skämt å sido, det jag tog med mig är att det är en gedigen rapport där det ligger mycket arbete bakom. Och att de har för avsikt att kontinuerligt uppdatera rapporten de kommande åren. Framför allt tycker jag det är extra tydligt, när man får se en sån här rapport, vilket arbete LRF gör "bakom kulisserna". Och att man nu framåt kan prata faktiska siffror med politiker, det tror jag är superviktigt, säger Maja Lippe. 

Dag två gästade Elisabeth Hidén från LRF Ungdomens riksförbundsstyrelse och höll ett digitalt föredrag om CEJA (European Council of Young Farmers), kan du berätta lite vad det handlade om? 

– Elisabeth berättade mycket om hur CEJA är uppbyggt och hur det fungerar. Hur man blir vald att sitta i CEJAs styrelse, hur de arbetar i styrelsen och med vilka frågor. Det var väldigt nyttigt att få den kunskapen, säger Maja Lippe. 

Är ni laddade för riksförbundsstämma nu då? 

– Absolut, det här var bara uppvärmning. Vi ser alla fram emot stämman medan vi fortsätter att förbereda oss, säger Maja Lippe.