Marknadsläge december 2022: Ukraina behåller sin plats i exporten

Det är inte alltid under det gångna året som verkligheten på spannmålsmarknaden avspeglats i prisutvecklingen på världens spannmålsbörser. Det är därför viktigt att i tider av extra osäkerhet slänga ett öga på så kallade fundamenta ibland.

De senaste rapporterna för utvecklingen i produktion, konsumtion och handel präglas av väderfenomenet La Niña som givit mer väta i Australien och mer torka i Argentina, båda stora exportörer.

På vetemarknaden sker större delen av produktion och export på norra halvklotet. Produktion och export för innevarande markandsår är därmed i hög grad avklarad. Nu riktas blicken mot det södra halvklotet. I en situation där lagernivåerna hos flera av världens stora exportörer är ligger på den lägsta nivån på tio år, enligt USDA, blir utvecklingen av skörden på det södra halvklotet extra viktig. Lagernivån totalt sett för vete i världen är inte låg i ett tioårs perspektiv utan snarare hög. Men det är framför allt Kina och Ryssland som byggt på sina lager.

Australien ser innevarande marknadsår, mot bakgrund av just La Niña, ut att få en god skörd och öka veteexporten och inta en tredje plats efter Ryssland och EU på exportmarknaderna. Argentinas export väntas i stället minska med 10 miljoner ton, vilket innebär ett tapp på marknaden.  Större export från Ryssland, EU och Ukraina väntas emellertid mer än väl kompensera för lägre argentinsk export.

Den globala majsmarknaden domineras helt av USA med bistånd av Brasilien och Argentina. Den senaste prognosen för världens majsproduktion justeras ner mot bakgrund av minskade skördar i Ukraina, Ryssland, EU och Vietnam. Majssådden i Sydamerika såg bra ut i decemberbedömningen. Än är det emellertid för tidigt att säga om avkastningen återgår till en mer normal nivå efter fjolårets torka. Lagernivån för majs ser bra ut hos de stora exportörerna.

Världshandeln backar i den senaste prognosen. I USAs fall både mot bakgrund av logistik, ökad inhemsk efterfrågan och priskonkurrens från Argentina. 

Ukrainas produktion och export av vete och majs har minskat sedan Rysslands invasion. Produktionen inte mer än hur den kan variera från skörd till skörd utan krig. Exporten minskar mer, men som prognoserna ligger just nu behåller landets export den sjätte respektive fjärde plats man hade i exportstatistiken marknadsåret före kriget, för vete respektive majs.  

De senaste rapporterna, släpptes alla i början av december. Nästa rapportflod kommer i början av februari.

Ett viktigt datum för psykologin på världsmarknaden att hålla ögonen på är den 18 mars, eller någon vecka innan. Då löper nämligen nuvarande avtal mellan Ryssland och Ukraina ut för Black Sea Grains Initiative, det avtal som möjliggör export från ukrainska hamnar. Den 18 mars har det gått 120 dagar från den 19 november, dagen då Ryssland gick med på förlängning. Förlängningen föregicks av stor osäkerhet och pristurbulens.