Nu har första kursen om ägarskifte startat!

Jämställt företagande Utbildning

Det kommer att genomföras fyra kurser på fyra olika teman. Den första kursen startade den 14 mars 2023 och handlar om ägarskifte.

Precis i början på år 2022 tog Studieförbundet Vuxenskolan (SV) tillsammans med nuvarande LRF regionerna Väst, Mitt och Öst beslutet att göra en gemensam ansökan till Jordbruksverket för att starta projektet Jämställt företagande. Sent i höst kom beskedet att ansökan beviljades och det blev full fart med att sätta ihop en referensgrupp samt starta upp och planera kurserna. Den 14 mars gick startskottet och första delen på kursen om ägarskifte började. Målgruppen för kursen var medlemmar i LRF regionerna Väst, Mitt och Öst, men efter önskemål från dessa regioner ändrades det till att gälla nationellt. 

Malin Forsbrand är projektledare och har tidigare jobbat på LRF och sitter med i LRF:s Jämställdhetsakademi.

Hej Malin! Vad kul att du gör “comeback” inom LRF med detta projekt. Hur kommer det sig att du hamnade här?

- Jag har jobbat på LRF tidigare och känner starkt för gröna näringar och är uppväxt på gård. SV behövde hjälp med att projektleda kursen och det kändes väldigt roligt att kunna hoppa på det här och hjälpa till. Jag har själv ägarskiftat och vet hur svårt det är och det är kul att utforma en kurs som jag själv gärna hade gått.

Hur jobbar ni med projektet?

- Det är en kurs som arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan med samverkan med LRF som grundorganisation. Det här projektet gör att vi utnyttjar våra styrkor när vi gör det tillsammans.

Hur många anmälda är det till första kursen och hur många deltagare tar ni in per kurs?

- Intresset har varit jättestort och många är väldigt angelägna om att få vara med och har hört av sig. Vi satte en gräns på 200 men vi har tagit in betydligt fler och dragit över. Vi har startat en gemensam grupp på Facebook där man kan ta del av material och komma med synpunkter och diskutera.

Jämställt företagande i samverkan är ett projekt som består av fyra kurser som på olika sätt ska stötta lantbrukare inom områden som är viktiga för att stärka jämställdheten inom branschen. Alla kurser ges på distans och är kostnadsfria. Projektet stöds av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan.

Kurserna består av kunskapshöjande föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner vilket gör att du som deltagare också får möjlighet att utbyta erfarenhet och skapa nätverk med andra i liknande situation.

Det kommer att genomföras fyra kurser på fyra olika teman. Den första kursen startade den 14 mars 2023 och handlar om ägarskifte.

Övriga kurser kommer ha följande teman:

- Försäkring, juridik och ekonomi
- Ledarskap, maktpositioner och ägande
- Arbetsfördelning och drift

Läs gärna mer på Jämställt företagande - SV

Jennie Dannegren