Råd till beställare och utförare – växtskydd

Säkert växtskydd har tagit fram en broschyr som är tänkt att hjälpa både dig som beställer behandling med växtskyddsmedel och sprutförare som utför uppdraget.

Målsättningen är att broschyren ska fungera som en brygga mellan beställare och utförare så att regelverket följs och att båda parter ska känna sig trygga i ansvarsfördelning och vilken information som krävs av respektive part. 

På sista sidan i häftet hittar du en beställningslista som tar upp vilka uppgifter som utföraren av sprutningen bör få från den som beställer.