Regional information i Dalarna med anledning av den afrikanska svinpesten vecka 37

Vildsvin

Information från LRF Dalarna med anledning av den afrikanska svinpesten.

Några ord från ordförande i LRF Dalarna

Det har nu gått en vecka sedan det första vildsvinet med afrikansk svinpest hittades och vi förstår nu hur stor påverkan de restriktioner som Jordbruksverket utfärdat har på jord- och skogsbruket. Det är viktigt att smittan stoppas så fort som möjligt och vi har därför förståelse för de omfattande restriktionerna. LRFs krisgrupp jobbar hårt med att till Jordbruksverket vidarebefordra alla de praktiska frågor som uppstår på grund av restriktionerna. En viktig fråga är den om ekonomisk ersättning till dem som drabbats av restriktionerna.

Det är nu uppenbart att vildsvinspopulationen kraftigt måste begränsas.

Välkomna att höra av er om ni vill prata av er eller lyfta era funderingar.

Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna, 070-628 63 82

 

Angående konsekvenser av restriktionerna för hantering av foder, som t ex spannmål, och strö

En av de mer återkommande frågorna till oss i LRF är hur Jordbruksverket avser att tydliggöra hur lantbrukare som inte har egen lagrings-/torkningsmöjlighet av spannmål ska kompenseras för restriktionernas konsekvenser. LRF fortsätter att driva på, men har i dagsläget inget besked.

För eventuella lantbrukare som har avtal med Lantmännen och som på grund av Jordbruksverkets fastställda smittade zon och beslutade restriktioner kan få problem att uppfylla villkoren kan vi efter kontakt med Lantmännen meddela att de är högst medvetna om problematiken och att de kommer/har hanterat fallet. Lantmännen ger rådet att ta en kontakt med sin lokala växtodlingssäljare.

 

Tre frågor LRF ser som särskilt viktiga att driva

Vi har identifierat tre frågor som är särskilt prioriterade för våra medlemmar just nu och därför särskilt viktiga för LRF att driva.

  • Det handlar om ersättningsfrågan där vår inriktning är att alla verksamheter som drabbas av restriktionerna ska kompenseras. LRF har kontakt med både myndigheter och beslutsfattare i frågan.
  • En annan fråga är reduceringen av vildsvinsstammen där LRF länge jobbat för att reducera vildsvinsstammen, förändringar av jaktförordningen och en moderniserad jaktlagstiftning anpassad till dagens vildsvinsläge.

  • Den tredje frågan vi bevakar gäller smittsäkerheten vid avfallsanläggningar där ansvaret för anläggningarna idag främst är delegerat till kommuner och med inga krav på stängsel. Givet situationen behöver detta omgående ses över.

 

Länsstyrelsens arbete

Vi har kontakt och dialog med Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Västmanland för att diskutera frågor som dyker upp och för att ta del av hur myndigheten anpassar sitt arbete efter rådande omständigheter och utveckling. Vi uppskattar att Länsstyrelsen är proaktiva och med omtanke om berörda lantbrukare i den smittade zonen och om oroliga lantbrukare utanför området vidtar åtgärder för att minska risk för smittspridning.

Länsstyrelsen för Dalarnas län meddelar att inga kontroller av grisgårdar kommer att genomföras i den smittade zonen.

 

Hur påverkar den afrikanska svinpesten skogsbruket?

Välkommen till informationsmöte med Mellanskog och LRF torsdag 21 september kl. 18.00 Brinellskolans aula i Fagersta. Mer information och anmälan här

 

Se LRF Kötts inspelade webbinarier med information om den afrikanska svinpesten

Tre webbinarier har hållits av LRF Kött tillsammans med Sveriges Grisproducenter med information om den afrikanska svinpesten, du kan se dem i efterhand här.

 

Inspelade informationsmöten om svinpesten i Fagersta och Norberg

Både Fagersta och Norbergs kommun har hållit offentliga informationsmöten med anledning av svinpesten. De finns inspelade och du kan se dem på nätet.

 

LRF har bett Vafab om ett förtydligande gällande avfallshanteringen

En artikel i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning har rapporterat att Vafab kör avfall från avfallsanläggningen vid Sänkmossen i Fagersta till Köping. Med anledning av den artikeln har LRF Mälardalen har bett Vafab om förtydligande om sophanteringen.

 

Bergslagsbygdens LRF hade styrelsemöte med fokus på afrikansk svinpest

Bergslagsbygdens LRF-avdelning, som omfattar Fagersta och Norbergs kommuner, har haft ett styrelsemöte där man diskuterade situationen med utbrottet av afrikansk svinpest och konsekvenser kopplade till det och vilka frågor som är viktiga för LRF-medlemmarna lokalt. Läs mer

 

Vill du prata om det rådande läget i branschen? Koppla upp dig på digitalt medlemsfika

Här finns en möjlighet att få information vad LRF gör och att diskutera årets utmaningar med regionstyrelsen i LRF Dalarna och med varandra. Vi träffas varje fredag i september. Tid och möteslänk

 

Genom LRFs omsorgsgrupp kan du få hjälp och stöd

Många av LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, smittsamma sjukdomar och mycket annat. Det kan finnas en mängd orsaker att må dåligt, till exempel ekonomiska bekymmer, djurskyddsbrister, relationsproblem eller psykisk ohälsa.

Genom LRFs omsorgsgrupp kan du få hjälp och stöd för att komma vidare. Omsorgsarbetet är ett komplement till samhällets och näringens övriga aktörer och syftar till att ge den enskilda snabbt stöd i den uppkomna svåra situationen.

Behöver du någon att prata med?
LRF erbjuder dig som medlem psykologhjälp om du känner att du befinner dig i en tuff situation. Stödet är ett komplement till LRFs regionala omsorgsgruppers ordinarie arbete med uppsökande verksamhet och akuta stödinsatser.

För dig som medlem innebär detta att du kontaktas av krishanteringsföretaget BrolinWestrell inom 48 timmar efter att de fått information från omsorgsansvarig att du önskar stöttning. Insatserna sker främst per telefon och avtalet avser upp till tre samtal per medlem och kalenderår.

Om du behöver någon att prata med, kontakta:
Eleonore Marcusson, omsorgsansvarig medarbetare i LRF Mälardalen, LRF Dalarna och LRF Gävleborg: 010-184 42 35, SMS till 076-145 45 35 eller eleonore.marcusson@lrf.se

Läs mer om omsorgsgruppen

 

Intervju med LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström

Här kan du läsa en intervju med Palle Borgström om den afrikanska svinpesten.

 

Var hittar jag den senaste informationen om smittan?

Här finns den senast uppdaterade informationen om den afrikanska svinpesten från Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

LRF har också en webbsida om den afrikanska svinpesten

 

Denna information från LRF Dalarna med anledning av den afrikanska svinpesten skickades ut via e-post den 15 september till LRF-medlemmar i eller på gränsen till den smittade zonen i Dalarna.