Så gick det för Gotlands motion på riksförbundsstämman

Andreas Nypelius är LRFs regionordförande på Gotland och var en av länets fullmäktige när LRF höll riksförbundsstämma på Sånga-Säby utanför Stockholm. Här berättar han om ett historiskt beslut för LRF och hur det gick för Gotlands motion.

LRF Gotlands regionstämma skickar i år en motion för vidare diskussion och hantering på riksnivå. Den tar upp att ordval kring jordbrukarstöden kan vara avgörande för synen på det gröna näringslivet.

Hur gick det för motionen på stämman?

- Stämman beslöt motionen besvarad med att det pågår ett arbete sedan senast motionen var uppe och att man arbetar med frågan till kommande CAP som ska starta 2027. Svaret uppmanade också alla oss medlemmar att själva använda ordet ersättning för att hjälpa till med tryck i frågan.

Vilka sakfrågor diskuterades flitigast under årets stämma?

- Rovdjur och varg var stora frågor, men trots att det låter som frågor som inte berör Gotland speciellt mycket blev besluten så att de påverkar oss också. Besluten gällde rovdjurersättningar där även till exempel örnen räknas in.

Ett historiskt beslut stod på dagordningen – nya gemensamma stadgar för hela LRF. Berätta, hur gick det?

- Det gick väldigt smärtfritt efter det väl genomarbetade förslaget. Så nu finns förutsättningarna för att vi kan få till vår Gotlandsmodell i framtidens folkrörelse.

Vilka reflektioner vill du skicka med till medlemmarna? 

- Vi är en framtidsbransch med mycket utmaningar, men med fler möjligheter och just nu har vi möjligheter att påverka och en vilja att lyssna från politiken.