Så kan du söka stöd för vattenvårdsarbete

Missa inte de stöd som finns att söka för arbetet med ett renare vatten. Här kan du ta del av fem föredrag kring vilka pengar som finns att söka.  – Det enklaste miljöarbetet vi kan göra i lantbruket är att plocka de lägst hängande frukterna och det är att söka de olika EU-stöden för minskad miljöpåverkan, säger Markus Hoffman.

Eftersom odling och lantbruk sker utomhus i naturen görs det hela tiden saker som påverkar miljön och naturen. En del åtgärder kallas för miljöåtgärder men på sätt och vis är alla åtgärder miljöåtgärder. Många åtgärder som är bra för miljön eller klimatet kostar att genomföra och kräver en lönsamhet på gården för att kunna göras. De åtgärder som är lättast att göra är därför de som det redan finns full kostnadstäckning för som exempelvis de olika stödformerna i EU:s jordbrukspolitik - CAP.  

Den 7 mars arrangerade Hushållningssällskapet i Kalmar ett seminarium om verktyg för vattenvårdsarbetet och vilka pengar som finns att söka. På plats fanns även Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och LRF. 

Många känner till åtgärder och stöd för skyddszoner och fånggrödor men det finns fler stöd att söka.  
– Sverige som ett land rikt på vatten med lång kuststräcka och cirka 100 000 sjöar har valt att ha många stödformer för renare vatten. Att söka dem är ett sätt att medverka till lantbrukets gröna omställning. Förutom att åtgärderna är bra för vattnet och miljön i hembygden är det också viktigt att söka stöden för att visa att det svenska lantbruket vill vara proaktivt. En del av de åtgärder som går att få betalt för i Sverige är i stället lagstiftning i andra länder. Om vi vill fortsätta ha det som idag behöver vi visa det genom att helst söka slut på de olika stödformer som finns, säger Markus Hoffman vatten- och hållbarhetsexpert på LRF.  

Verktygen från EU för att värna vattnet 

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten i Södra Östersjön vattendistrikt. 

Här hittar du material kring det som Irene tar upp under sin presentation: 

 

Vattenåtgärder i ny strategisk plan  

Markus Hoffman, vatten- och hållbarhetsexpert LRF. 

Här hittar du en film med mer information. Filmen är framtagen av WWF, LRF och Greppa Näringen. I filmen medverkar lantbrukarparet Sofia och Magnus Karlsson på gården Gunnarstorp i Skaraborg, Markus Hoffmann, LRF och Emma Hjelm, Jordbruksverket. Filmen lyfter hur de olika stöden används i växtodlingen och om kopplingen till Greppa Näringens rådgivning.  

Vissa ersättningar gäller endast för mark inom nitratkänsligt område. Karta finns här: Vattenkartan (lansstyrelsen.se) 

 

Utlysningar Jordbruksverket 

Tellie Karlsson, Jordbruksverket.

Här hittar du material kring det som Tellie tar upp under sin presentation: 

 

Strategisk plan - för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 

Jessika Jämtin, Länsstyrelsen i Kalmar. 

Här hittar du material kring det som Jessika tar upp under sin presentation: 

 

SAM-ansökan. Vad kan du göra som bidrar till bättre vattenkvalitet? 

Emelie Eliasson och Cecilia Olsson, Länsstyrelsen i Kalmar. 

Här hittar du material kring det som Emelie och Cecilia tar upp under sin presentation: 

Vissa ersättningar gäller endast för mark inom nitratkänsligt område. Karta finns här: Vattenkartan (lansstyrelsen.se)

 

Om du som medlem vill diskutera frågor om vatten, ta kontakt med sakkunnig i din LRF-region!