Slutseminarium för Lövsuccé 2.0

Paneldebatt Lövsuccé 2.0
Medverkade i paneldebatten gjorde Jerker Bergdahl (Skogsstyrelsen), Jonas Victorsson (Länsstyrelsen Kalmar), Erik Hjärtfors (Lövsjö loghouse), Karin Eickhoff (LRF) och Anders Ekstrand (Södra). Moderator för kvällen var Magnus Hellgren.

Vid det avslutade seminariet för projektet Lövsuccé 2.0 samlades ett sjuttiotal personer på Nässjö träcentrum, och nästan lika många följde programmet digitalt. Under kvällen fick de lyssna till två föredrag och ett panelsamtal, varvat med diskussioner och frågestunder.

Anders Ekstrand från Södra visade exempel på olika strategier för lövskogsbruk, och varvade intressanta siffror och fakta med personliga reflektioner och anekdoter. Ett ord som åhörarna fick med sig var ”härlighetsbeslut”, när inte bara det rationella och ekonomiska får styra. 

Han slog bland annat ett slag för att låta ekarna och dess kronor växa till sig, en bankbok för kommande generationer som dessutom har potential att klara klimatförändringarna vi har framför oss. 

Erik Hjärtfors som driver Lovsjö Loghouse visade hur produkter från skogen kan förädlas till inredningsdetaljer och naturnära semesterboenden. Eller kanske kontorsplatser i det gröna? Erik efterlyste specialiserade lövskogsrådgivare, något som han menade att det borde finnas embryon till bland de församlade med sina bakgrunder inom skogsbranschen. Likaså lade han fram ett förslag om att organisera uppsamlingsplatser där skogsägare med mindre volymer kan möta uppköpare. 

Under den avslutande paneldebatten fick deltagarna bland annat redogöra för sin syn på vad som är ett hinder för ökat lövsinslag i skogen och hur balansen mellan skogsägarens intressen och skyddsåtgärder kan hanteras. Deltagare i debatten var Karin Eickhoff (LRF), Jerker Bergdahl (Skogsstyrelsen), Jonas Victorsson (Länsstyrelsen Kalmar), Anders Ekstrand (Södra) och Erik Hjärtfors (Lövsjö loghouse). Moderator för kvällen var Magnus Hellgren. 

Båda föredragen samt paneldebatten finns att se i efterhand här nedanför. 

Mer om projektet Lövsuccé 2.0.