SYV-träff och varför gröna näringarna är en framtidsbransch för unga

Oscar Nordahl
SG Södra Viken berättade om deras utbildningar inom skogsnäringen. Foto: Oscar Nordahl.

Torsdagen 23/5 var jag, Oscar från LRF Ungdomen tillsammans med Anders Westlund, Lillerudsgymnasiet och Karin Lundkvist, Sunne Gymnasieskola Södra Viken (SG Södra Viken) på en lärorik studie- och yrkesvägsledarträff i Sunne.

Flera studie- och yrkesvägledare från grundskolor i Värmland bjöds in till denna träff för att få en djupare inblick i naturbruksutbildningarna och varför man ska välja att jobba inom det gröna näringarna. 

Vi började dagen med fint besök hos Erik och Maria på Kisterud Mjölk, där Erik visade upp deras verksamhet och berättade om hur vägen till mjölkbonde för honom såg ut, hur det är att jobba som bonde och varför fler borde göra det. 

Efter det åkte vi till SG Södra Viken, där vi fick en rundvandring och genomgång av deras naturbruksutbildningar inom skogsnäringen samt hur en dag kan se ut för en elev och hur förutsättningarna i arbetslivet ser ut efter skolan. 

Efter en god lunch fortsatte Anders Westlund att berätta om Lillerudsgymnasiet och deras utbildningar. Åsa Brandin berättade om Jobba grönt som är ett projekt drivet av LRF tillsammans med Gröna arbetsgivare. En toppenbra sida med sammanställd information för jobbsökande och studie- och yrkesvägledare. Visste ni att det i skrivande stund finns 1181 lediga gröna jobb i Sverige? 

Oscar Nordahl
Erik på Kisterud Mjölk, berättar om gården och verksamheten. Foto: Oscar Nordahl.

Framtidsbransch värt att välja

Gemensamt för dagen var att framtiden för de ungdomar som väljer att läsa naturbruk ser ljus ut. De gröna näringarna behöver mer arbetskraft och prognoser visar på att det kommer fortsätta så. Intresset för naturbruksutbildningarna växer, men vi ser också en ökad efterfrågan på Komvuxutbildningar inom naturbruk i Värmland, idag saknas den möjligheten. 

Studie- och yrkesvägledare har en viktig uppgift att hjälpa ungdomarna in på rätt spår när det kommer till val av gymnasier. Därför är vi jätteglada att vi tillsammans med naturbruksskolorna, uppmärksammar och utbildar unga i hur vår näring ser ut och varför det är en framtidsbransch värt att välja.

Tack Monica Thörner, som anordnat detta tillsammans med Anders och Karin. 

Oscar Nordahl
Ordf. LRF Ungdomen Värmland