Teckna ett smart arrendeavtal för solcellspark

Solel Solenergi

Att teckna avtal med företag som bygger en solcellspark på din mark, det är en stor affär som påverka din fastighet under lång tid. Oftast i 45 års tid. En stark rekommendation är därför att anlita ett ombud som hjälper dig att förhandla fram en rimlig ersättning och ett bra avtal.

Sverige står inför en stor utmaning. Vi behöver mer förnybar produktion av el för att klara våra behov och möta efterfrågan. Allt flera aktörer inom solels-branschen ser stora möjligheter och goda vinster. Men LRF anser att det behövs hållbara överenskommelser för att öka utbyggnaden av nya solels-parker.

– Bra och rimliga avtal är nödvändiga, säger Nils Johan Ingvar-Nilsson på Ludvig & Co som tagit fram en arrendetrappa för byggande av solcellsparker. Utgångspunkten har varit den arrendetrappa som togs fram för vindkraften vid millennieskiftet.

Ivriga och aggressiva säljare

Många fastighetsägare pressas av ivriga aktörer som vill ha snabba beslut. Inte sällan är det flera aktörer som knackar på, med färdigskrivna avtalsförslag. Nils Johans råd är att ta det lugnt. Affärsmöjligheten försvinner inte. Men ta kontakt med en rådgivare och läs noggrant igenom alla villkor.

– Vi har mött markägare som blivit lurade. Bondfångeri är det minsta man kan säga. Markägare har blivit erbjudna arrendeavtal som utgår från en avkastning som baseras på ett vetepris på 1:50, berättar Nils Johan.

Höga elrpiser och stora vinster

En välfungerande solcellsanläggning kan generera vinster på 700 000 kronor per hektar och år. Nils Johan tycker det är rimligt att markägaren ska vara med och dela på de stora vinsterna. Framför allt då arrendeavtalen skrivs på 45 år och markägaren avsäger sig rätten att nyttja marken under denna tidsperiod.

Arrendetrappan bygger på ett fast arrende och en rörlig del. Det fasta arrendet motsvarar cirka 18 000 kr/hektar som bas men justeras med en rörlig del för varje femöresintervall som elpriset förändras. Upp såväl som ner.

Det förekommer också uppgifter att det i avtalen finns en klausul som kräver att markägaren ska vända sig till Fastighetsregistret och skriva in att arrendeavtal med sol-energiaktörer har högre prioritet än befintliga och därmed ska finnas med i kommande pantbrev. Efter 45 år ska det även vara markägares ansvar att reglerra detta och då även stå för kostnaden att återreglera detta, vilket är orimligt.

Samma situation med vindkraften

Så det är viktigt att markägarna tar hjälp av en rådgivare eller konsult vid avtalstecknandet.

– Vi hade samma situation när vindkraften slog igenom. Många aktörer ville skära guld. Men vi fick ordning på den marknaden. Nu är det dags att styra upp solels-branschen och ge markägarna en skälig arrendeersättning, säger Nils Johan.

LRFs solcellsguide

Här hittar du LRFs solcellsguide