Undvik överimplementering, LRFs medskick till riksdagspolitiker

män, kvinna ser in i kamera
Foto: fr. v Heléne Gunnarsson, ordförande LRF Halland, Christer Jansson, LRF, Cecilia Rönn, (L) och Stefan Warefelt. Foto: Martina Philip.

LRF Halland träffade Cecilia Rönn (L), ny riksdagsledamot hemma hos Stefan och Karin Warefelt, Yttregård Vare, Varberg och där diskuterades bland annat konsekvenserna av EU-kommissionens förslag till ny förordning för restaurering av natur.

På agendan stod tillämpningen av vattendirektivet och hur det påverkar svensk livsmedelsproduktion. Vi diskuterade också konsekvenserna av EU-kommissionens förslag till ny förordning för restaurering av natur. Högaktuella frågor där regeringen just nu kan göra stor skillnad. 

Här är några av LRF Hallands medskick till Cecilia Rönn (L).

Vi vill se:

  • förändringar i vattenförvaltningen bland annat genom att Sverige bättre nyttjar de utrymmen för undantag som medges i vattendirektivet.
  • vattenförvaltningsutredningens betänkande behöver omgående läggas fram som en proposition.
  • för att undvika överimplementering av kommande förslag om ny förordning för restaurering av natur behöver Naturvårdsverket förändra Sveriges rapportering som idag bygger på förindustriellt tillstånd (Regeringen har gett NV uppdraget att se över rapporteringen men det måste också leda till förändring).

Stort tack Cecilia för givande samtal och tack till Stefan och Karin för utmärkt värdskap.

Från LRF Halland deltog Heléne Gunnarsson, ordförande, Christer Jansson och Martina Philip.  

 

Heléne Gunnarsson
ordförande LRF Halland
helene.gunnarson@lrf.se
070-888 37 98

Martina Philip
regionalt sakkunnig LRF Väst
martina.philip@lrf.se 
076-110 05 96

Christer Jansson
regionalt sakkunnig LRF Väst
christer.jansson@lrf.se 
070-240 47 89