Utbildningshattrick – tre digitala kurser för förtroendevalda

Ulrika Bertilsson, 2022
Gårdsbesök med stationer där kommunledningen informeras i olika ämnen, är ett exempel på hur Laholms kommungrupp arbetar med att påverka och informera. Foto: Ulrika Bertilsson.

Under våren har en utbildningsserie genomförts, bestående av tre digitala kurser som specifikt riktat sig till nya som erfarna förtroendevalda i kommungrupperna. Kursserien har riktat sig till kommungrupper i alla LRFs regioner.

Första Kursen: Intro för dig som ny i kommungrupp

Den digitala träffen lockade ett sextiotal förtroendevalda runt om i landet. De var sugna på att komma i gång med sitt viktiga förtroendeuppdrag och göra skillnad i kommunerna. I kursen hade vi:

 • En kort presentation
 • Navigation på hemsidan - Lovisa Svenn
 • Info om medlemsservice och utskick - Agneta Bouchaoui, Medlemsservice & Utskick
 • Genomgång av Payroll - Sigrid ”Sissi” Fredberger, regional folkrörelseutvecklare LRF Väst
 • Vad uppdraget innebär i en kommungrupp - Petra Wirtberg, regional folkrörelseutvecklare LRF Väst
 • Hur vi kan jobba med påverkansagendan - Jenny Nilsson, regionalt sakkunnig, LRF Väst

Andra Kursen: Så Påverkar Du Din Kommun

Regionstämmorna gick sedan av stapeln under mars månad och i början på april kördes kurs nummer två. Under kvällen guidades vi av:

 • Erik Evestam, regionpolitiker i Region Värmland och tidigare äganderättsexpert på LRF
 • Magnus Kindbom, näringspolitisk påverkare, LRF riks
 • Petra Wirtberg, kommungruppsansvarig LRF Väst

Under kvällen diskuterades det kring:

 • Vilka frågor i kommunen påverkar den gröna näringen?
 • Hur hittar vi i kommungruppen aktuella frågor och remisser på kommunens hemsida?
 • Hur är kommunen uppbyggd och var fattas besluten samt av vem?
 • Hur kan en kommungrupp jobba och vad finns det för hjälp att få?

Förutom diskussioner och frågor till föreläsarna, gav många kommungrupper inspiration, fakta och tips till varandra på hur de jobbar med olika frågor i kommunerna.

Tredje Kursen: Hur Skriver Jag Bra Insändare?

Hattricket avslutades den 14 maj med den sista delen. Det fina vädret och det försenade vårbruket för många i landet, konkurrerade denna kväll vilket gjorde att det blev en mindre grupp medverkande. Det blev en intressant kväll med många frågor och tips på vägen när pressekreterare Anna Anderberg proffsigt ledde oss och höll i kursen. Vi hann gå igenom och prata om:

 • Hur Media fungerar (medialogik)
 • Hur man tar plats i media lokalt och regionalt
 • Vad en insändare är och hur man skriver en bra insändare

Vid intresse kommer vi att köra en liknande igen vid en mer passande tidpunkt då vi som var med nu känner oss motiverade att skriva.

Kommande utbildningar?

Vi vill veta vad ni vill ha för kommande utbildningar framåt, så ta gärna kontakt med någon i respektive Regionstyrelse nedan.


Jennie Dannegren
regional folkrörelseutvecklare LRF Väst
jennie.dannegren@lrf.se 
072-141 63 74