Vad får man göra i ett dike?

Dike studiecirkel
Claes Friberg delar vattendrag med kommunen. Det har sina utmaningar. Foto: Christer Jansson.

Ett sätt att öka kunskapen kring den frågan är att nyttja tillfället att gå studiecirkeln ”Förvaltning och underhåll av diken”. Anmäl ditt intresse!

Frågorna om vad man får göra i ett dike/vattendrag var många när ett 40 tal lantbrukare mötte upp på Apelås Gård, Husaby i Götene på inbjudan av Länsstyrelsen och LRF. Generellt råder ett ganska stort underhållsbehov i lantbrukets vattenanläggningar. Dikesunderhåll är dock en åtgärd som både är lönsam och bra för miljön om den utförs på rätt sätt. Enligt de undersökningar LRF har gjort är en stor orsak till uteblivet underhåll att det finns en oro hos markägare att bryta mot något regelverk.

En annan fråga som diskuterades var om kommunen eller Trafikverket leder sitt vatten till lantbrukets vattenanläggningar. Det finns stora möjligheter för markägare/markavvattningsföretag att ställa krav på andra aktörer om de vill leda vatten till en vattenanläggning (dike). Men det kräver att man är aktiv när detta sker, till exempel när kommunen antar en detaljplan eller Trafikverket detaljplanerar en ny väg. Det är betydligt svårare att komma i efterhand och få den som kopplat in sig att rätta till felaktigheter.

Ett sätt att öka kunskapen kring dessa frågor är att nyttja tillfället att gå studiecirkeln ”Förvaltning och underhåll av diken”. Det finns även möjlighet att genomföra en föreläsning eller en dikesvandring som en aktivitet i en lokalavdelning/kommungrupp. LRF och Studieförbundet Vuxenskolan genomför detta projekt på uppdrag av Jordbruksverket.

Intresseanmälan kan göras här; Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken

 

Christer Jansson