Varg och lodjur i din vardag? Kom i håg att rapportera!

Varg, bild från Unsplash
Att uppmärksamma förekomst av rovdjur och eventuella störningar nära eller i djurhållningen är viktig kunskap och underlag för att dels vid behov få beslut om skyddsjakt och även att den blir effektiv.

Både varg och lodjur börjar vara ett mer vanligt inslag i mångas vardag. Det är inte längre ovanligt att se dessa rovdjur alternativt spår eller spillning utmed vägar. LRF oroas över att intresset för att rapportera rovdjur minskar. Kanske börjar man vänja sig och att det inte längre är så spektakulärt? Det kan få konsekvenser att antalet vargar och lodjur underskattas, både lokalt, regionalt och nationellt.

Hur många är de? Var finns de. Att bidra med bra inventeringsunderlag är viktigt som underlag för miniminivåer och förvaltningsnivåer, det blir i sin tur underlag för tilldelning vid licensjakt. Observationer kan även vara viktigt underlag som stöd för beslut om det blir tal om skyddsjakt vid störningar i djurhållning, eller för att bedöma predation i klövviltsförvaltning. 

LRF arbetar aktivt med att sänka trösklar för skyddsjakt och hur allvarlig skada ska definieras. Att uppmärksamma förekomst av rovdjur och eventuella störningar nära eller i djurhållningen är viktig kunskap och underlag för att dels vid behov få beslut om skyddsjakt och även att den blir effektiv. 

Just nu pågår inventeringsperioden av varg och lodjur. Inventering av lodjur pågår mellan den 1 oktober och sista februari. Inventering av varg pågår mellan den 1 oktober och 31 mars. Länsstyrelserna följer upp och sammanställer rapporter. Populationens totala storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar. Man registrerar sedan för varg - både revirmarkerande par och familjegrupper. 

Rapportera synobservationer, spår eller spillning, gärna med info till https://www.skandobs.se

Såhär gör du:

  •  Ta ett foto där också en storleksreferens finns med på bilden (tex husnyckel eller snusdosa). 
  •  Notera var du befinner dig så du kan hitta tillbaka till spåret. 
  •  Rapportera snabbt innan spåren försvinner! 
  •  Rapportera in bilder från webbkameror. 

Alla observationer har betydelse för helhetsbilden av var rovdjuren rör sig och till vilka områden länsstyrelsen ska prioritera inventeringen. Spillning från varg kan analyseras för att försöka säkerställa art, kön och individ.