Vargangrepp i Norrtälje oroar inför stundande betessäsong

Tomas Olsson Mälardalen

Med anledning av det bekräftade vargangreppet i Norrtälje och att betessäsongen stundar uttalar sig LRF Mälardalens ordförande Tomas Olsson dels om det inträffade, dels om vad du som djurägare bör tänka på vad gäller observationer av rovdjur, misstanke om angrepp och din möjlighet att skydda dina djur.

Den 11 april bekräftade Länsstyrelsen vargangrepp på två dödade ponnyer i Norrtälje kommun. 

- Det är såklart en fruktansvärd upplevelse för den drabbade djurägaren och medför också en stark oro för andra djurägare i området, säger Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen. 

- Vi har fått bekräftat att Länsstyrelsen i Stockholms län undersöker möjligheterna för skyddsjakt enligt de nya riktlinjer som Naturvårdsverket nyligen lämnat. Riktlinjerna medger skyddsjakt efter ett angrepp på häst eller nöt. Vi har dock förståelse för att Länsstyrelsen också behöver säkerhetsställa att övriga juridiska krav är uppfyllda för att ett beslut om skyddsjakt ska hålla om det överklagas. Vi vill dock poängtera vikten av att myndigheten arbetar skyndsamt för att ge så bra förutsättningar som möjlighet för att ett positivt beslut ska kunna verkställas, fortsätter Tomas och avslutar med: 

- Utifrån att betessäsongen nalkas, och då tyvärr även risken för ytterligare rovdjursangrepp tar vi tillfället i akt och påminner om några delar: 

 • Rapportera synobservationer, spår och spillning av rovdjur till www.skandobs.se  
  Det bidrar till en bättre helhetsbild av var rovdjuren befinner sig, vilket kan vara ett viktigt verktyg inför beslut om skyddsjakt. 

 • Vid misstanke om rovdjursangrepp:
  Anmäl omgående skadan till länsstyrelsen så att skadan kan besiktigas och du kan bli berättigad ersättning. Se respektive länsstyrelses hemsida för kontaktuppgifter:
  Stockholms län: Skada på tamdjur
  Uppsala län: Viltskador
  Västmanlands län: Viltskador

         Flytta inte döda djur eller trampa runt på platsen. 

         Ta hand om och säkra övriga djur, kontakta veterinär vid behov.  

 • Din möjlighet att skydda dina djur mot rovdjur genom att använda §28, jaktförordningen:
  §28 - det här gäller 

 

Läs också LRF Mälardalens vägledning inför betessäsongen

 

Sofia Weimarck
regional kommunikatör
sofia.weimarck@lrf.se
010-184 45 12