Vi behöver varandra – medskick till politiker som besökte gård i Hofors

Politiker på besök PerNils gård Hofors

Vi måste arbeta tillsammans, skickade LRF med till politiker och tjänstemän från Hofors kommun som nyligen besökte PerNils gård.

Deltog gjorde kommunstyrelsens ordförande Tomas Isaksson, tillförordnad kommunchef Fredrik Sundqvist, näringslivschef Kjell Johansson, samt Katarina Petersson från Entré Hofors.

Det var Mia Brodin som hälsade välkomna. Hon är ordförande i LRSs kommungrupp i Hofors kommungrupp, och ledamot i LRF Gävleborgs regionstyrelse, och driver gården tillsammans med sin man. De bedriver dikouppfödning, vallodling samt skogsbruk. 

Med på besöket var också Per Berglund, vice ordförande i LRFs kommungrupp i Hofors, som driver en mjölkgård i kommunen.

– Det var ett jättebra besök, sammanfattar Mia Brodin.

– De var frågvisa och vi pratade mycket om hur det är att driva företag i vår näring, vilka utmaningar vi står inför, och hur vad vi kan göra för varandra, både lantbrukare emellan, men också mellan lantbrukare och kommunen. Vi har det inbyggt i vår historia. För att kunna driva företag som vi gör måste vi samarbeta mycket, det hoppas jag de tog med sig.

Efter en liten rundvandring på gården hade vi bra diskussioner runt förutsättningar och läge just nu i lantbruket, beredskap och hur vi där kan vara till nytta/stöd för varandra i kris, kommunens arbete med livsmedelsstrategin, översvämmade områden runt Torsåker och vad det ställer till för lantbrukare samt vikten av fungerande vägar. 

– Lönsamheten är a och o naturligtvis. Om vi inte tjänar nog med pengar kan vi inte investera för att möta utmaningar som t.ex. de översvämningar vi ser nu och torkan vi hade tidigare i somras. Att bygga långsiktig lönsamhet.

– Det är fruktansvärt tufft för många lantbrukare. Riktigt tufft. Och vår näring behöver mycket arbetskraft, som inte är lätt att få tag på. Där kan kommunen hjälpa till, tror jag, att hjälpa oss hitta arbetskraft, och stärka beredskapen, avslutar Mia Brodin.