”Vi letar aktivt efter kvinnorna”

Anneli Kihlstrand, VD för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Anneli Kihlstrand, ledamot för LRFs Jämställdhetsakademi till höger, tillsammans med Gunilla Berg, agronom och tongivande rapsexpert på Växtskyddscentralen i Skåne. Foto: Hans Jonsson, Cumulus Information

Anneli Kihlstrand är VD för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Det är en tydligt mansdominerad medlemsorganisation med närmare 4000 lantbrukare i 11 lokala föreningar. De aktiva kvinnliga växtodlarna är få och Anneli Kihlstrand beskriver hur en viktig del av hennes arbete består i att ”leta efter kvinnorna”.

– På utbildningarna är det ganska jämnt fördelat, liksom inom rådgivarkåren. Men när det kommer till aktiva kvinnliga växtodlare, är det få kvinnor, och de som finns sitter sällan med i styrelserna, berättar hon.

Det blir lätt som det alltid har varit

I personalgruppen för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare är de tre kvinnor och två män, men ute bland de förtroendevalda är den kvinnliga representationen i vissa fall obefintlig. I SFOs riksstyrelse är både ordförande och vice ordförande kvinnor och fördelningen är 2-5 till kvinnorna. I de lokala styrelserna har åtminstone 6 av de 11 föreningarna numera en kvinna i styrelsen, dvs i regel fördelningen 1-6 till kvinnorna.

– Att vara den första och enda kvinnan kan vara jobbigt, men vi har kommit en jättebra bit på väg. Kvinnorna finns och de är duktiga, säger Anneli Kihlstrand.

Däremot är hon kritisk till inkvotering och menar att ingen vill känna att man blivit invald på grund av sitt kön.

– Letar vi bara ordentligt är jag säker på att vi kommer att hitta de främsta kvinnorna med genuint växtodlingsintresse. Det är ett signum i vår förening, att hela tiden förfina våra odlingstekniker för att nå högre och säkrare skördar. Här är själva odlarintresset A och O.

Det är inte ovanligt att jämställdhetsfrågan förminskas, något som Anneli Kihlstrand förvånansvärt många gånger har stött på.

– Jag har faktiskt av både män och kvinnor fått höra att jämställdhetsfrågan är en icke-fråga. Det är naturligtvis målet att vi ska nå dit, men jag menar att det är en lång väg att gå innan vi är där. Jämställdhet mäts inte bara i antal kvinnor respektive män, utan också i attityder, bemötande och rollfördelning. Att respektera varandra och reflektera över de här frågorna tillsammans tror jag är vägen framåt, säger Anneli.

Inspireras av de andra gröna näringarna 

Anneli Kihlstrand har varit ledamot i LRFs jämställdhetsakademi i tio år – ett inspirerande uppdrag som hon värderar högt.

– Det är skönt att se att man inte är ensam om sina utmaningar, skogsbranschen har till exempel i mångt och mycket samma utmaningar som vi inom växtodlingen har. De har arbetat oerhört målmedvetet med jämställdhetsfrågorna och där har jag fått många bra idéer som jag har implementerat i vår egen verksamhet, berättar hon.

Ett lyckat grepp som man testade för några år sedan vara att alla ordföranden tog med sig varsin rookie, en framtidsperson, till en fullmäktigedag. 

– Det blev jättebra! Vi har inte bara brist på kvinnor i våra föreningar, utan på yngre förtroendevalda generellt. På det här viset kom det in både kvinnor och flera yngre personer. Det här arbetet behöver vi intensifiera för att inte backa igen, säger hon.

Målet måste enligt Anneli Kihlstrand vara att ”blandat är bättre”.  

– Det finns så många skäl, man får in fler perspektiv, det blir roligare och mer dynamiskt – och då menar jag inte bara fördelningen kvinnor och män, utan unga, gamla och människor med olika bakgrund och erfarenhet.

Förebilder, som andra kan identifiera sig med, är väldigt viktiga för att man ska lyckas i arbetet med att attrahera nya grupper till de gröna näringarna, tror hon.

– Det kräver ett ytterst aktivt och medvetet arbete, att alla känner ett ansvar för att ta frågan om jämställdhet och inkludering på allvar och se till att det händer. Där tror jag att Jämställdhetsakademin kan visa vägen. Jag tycker att det är väldigt bra att LRFs ordförande Palle Borgström också har den centrala rollen som ordförande i Jämställdhetsakademin. Det sätter tonen, avslutar Anneli Kihlstrand.