LRFs branschavdelningar

Inom LRF finns ett antal branschavdelningar, som alla tillhör LRF, men som också har en eller flera externa parter. Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns. Och att få en mer kostnadseffektiv organisation för att utveckla /skapa medlemsnytta. LRF har i dag sex olika branschavdelningar som var och en skiljer sig åt i storlek, utformning och uppdrag.

LRF Entreprenad

LRF Häst

LRF Kött

LRF Lokal mat & dryck

LRF Mjölk

LRF Skogsägarna

LRF Trädgård

LRF Växtodling