LRF Entreprenad

Mikael Bäckström, LRF Entreprenads delegation

Mikael Bäckström

Ordförande 070-3400831

Anna Furness

Adjungerad från Skogsentreprenörerna 010-4804740

Göran Johansson

Adjungerad från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-270 00 54
Kolbjörn Kindströmer

Kolbjörn Kindströmer

Vice ordförande 070-569 30 03
Kristin Yderfors

Kristin Yderfors

Ledamot från Sveriges Maskinringar 070-282 67 23

Magnus Lindberg

Adjungerad från Sveriges Maskinringar 070-534 22 19
Per Dellrud, LRF Entreprenad delegation

Per Dellrud

Ledamot från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-3263800

Sten Segerslätt

Adjungerad från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-824 33 51
Theresia Wallden

Theresia Wallden

Ledamot från Farmartjänstföretagens riksförening 070-3771038