LRF Skogsägarna

Lennart Ackzell

Lennart Ackzell

Internationell samordnare 070-788 41 78 08-787 58 94
Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna

Emma Berglund

Ansvarig för samhällskontakter 072-083 33 35
LRF Skogsägarna

Magnus Kindbom

Skogsdirektör 08-787 58 95
Nordic Family Forestry Bryssel

Meri Siljama

Policy Advisor, NSF - Bureau of Nordic Family Forestry +32 491 73 56 05 +32 (0)2 239 2 307
anna treschow, rättspolitisk expert LRF skogsägarna

Anna Treschow

Rättspolitisk expert 073-3108546
Karin Ekerby

Karin Vestlund Ekerby

Skogsbruk och forskning 070-370 03 46 08-787 57 72