Pressansvariga, region

Gävleborg /Dalarna

Lovisa Jonasson Svenn, 026-24 59 92

Gotland

Miriam Åkerström, 0498-206794

Halland

Göran Åhrén0522-64 25 42

Jämtland

Viktoria Lindqvist, 063-55 10 87

Jönköping

Anna Werbitsch, regionchef, 036-34 62 10

Mälardalen

Sofia Weimarck, 0171-41 76 34

Norrbotten

Eva Carlsson, 0767-64 62 57

Skåne

Linnea Nybogård, 0413-55 90 34

Sydost

Sarah Ejermark, 0480-49 64 02

Södermanland / Östergötland / Örebro

Caroline Andersson, 013-465 55 91

Följ LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län

Värmland

Yvonne Andersén
054-54 52 67, 0730-603 517

Västra Götaland

Clara Hyltbäck
033-44 28 46, 076-836 81 00

Yvonne Andersén
054-54 52 67, 0730-603 517

Anna-Lena Holm, 0511-34 22 50

Robert Larsson
0522-64 25 41, 070-661 95 23

Västerbotten

Eva Carlsson, 0767-64 62 57

Västernorrland

Viktoria Lindqvist, 063-55 10 87

LRF Ungdomen

Erika Frost, 0346-71 69 67