Pressansvariga, region

Dalarna och Gävleborg 

Sofia Weimarck, 010-184 45 12

Gotland

Carl Selling, 010-184 42 07
Carolina Fransson, 010-184 25 87

Halland

Ulrika Bertilsson, 010-184 45 38

Jämtland

Viktoria Lindqvist, 010-184 45 41

Jönköping

Elenore Petersson, 010-184 42 36

Mälardalen

Sofia Weimarck, 010-184 45 12

Norrbotten

Eva Carlsson, 010-184 42 58

Skåne

Markus Asp, 010-18 44 386
070-870 74 16 (SMS om akut)

Sydost

Sarah Ejermark, 010-184 45 05

Södermanland / Östergötland / Örebro

Carl Selling, 010-184 42 07
Carolina Fransson, 010-184 25 87

Värmland

Yvonne Andersén, 010-184 45 43

Västra Götaland

Clara Hyltbäck, 010-184 42 29
Yvonne Andersén, 010-184 45 43
Anna-Lena Holm, 010-184 41 69
Robert Larsson, 010-184 44 94

Västerbotten

Eva Carlsson, 010-184 42 58

Västernorrland

Viktoria Lindqvist, 010-184 45 41

LRF Ungdomen

Erika Frost, 010-184 42 55