Pressansvariga, region

Gävleborg /Dalarna

Lovisa Jonasson Svenn,
026-24 59 92

Gotland

 

Halland

Charlotte Andersson, 0346-71 69 62

Jämtland

 

Jönköping

Anna Werbitsch, regionchef, 036-34 62 10

Mälardalen

Sofia Weimarck, 0171-41 76 34

Norrbotten

Eva Carlsson, 0767-64 62 57

Skåne

Markus Asp, 0413-55 90 34 
Monica Wahlfrid Borg, 0413-55 90 10

Sydost

Anette Hohner, 0470-70 36 52

Södermanland/ Östergötland/ Örebro

EvaMarie Törnström, 013-465 55 91

Följ LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län

Västra Sverige

Clara Hyltbäck
033-44 28 46, 076-836 81 00

Yvonne Andersén
054-54 52 67, 0730-603 517

Robert Larsson
0522-64 25 41, 070-661 95 23

Västerbotten

Eva Carlsson, 0767-64 62 57

Västernorrland

 

LRF Ungdomen

Ulrika Sundler-Lycke
08 - 787 51 33