Skåne

LRF Skånes regionkontor

Friluftsvägen 2
243 30 Höör

Tel: 010-1844000
E-post: skane@lrf.se

Besöksadress:
Friluftsvägen 2, Höör

Fakturaadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE312
838 73 Frösön

Beställningar:
inbjudan@lrf.se
010-1844065

LRF Skånes regionstyrelse 2022
Regionchef Skåne

Malin Wildt-Persson

t.f. Vice Regionchef 070-5590148
Anita Persson

Anita Persson

Regional sakkunnig. Livsmedel, företagande, skånsk livsmedelsstrategi, upphandling, Kärleken till den skånska maten, Cap, forskning och innovation 010-18 44 150
Anna Irani

Anna Irani

Näringspolitisk expert/jurist 010-18 44 158
Ann-Cathrine Carlsson

Ann-Cathrine Carlsson

Regional sakkunnig. Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64
Annika Sällvik

Annika Sällvik

Regional Folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor, Bondekompis, Krisberedskap, Miljö 010-18 44 183
Carin Hoflund

Carin Hoflund

Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog 010-184 25 53
Claes Kullman verksamhetsutvecklare Skåne

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper, lokalavdelningar, medlems & organisationsfrågor, utbildning förtroendevalda 010-18 44 228
Dan Sandberg

Dan Sandberg

Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP 010-184 42 02
Elenor Petersson

Elenore Petersson

Regional kommunikatör. Press Jkpg/Sydost. Barn & Ungdomsfrågor & LRF Ungdomen Jönköpings län 010-18 44 236
Eva Söder, verksamhetsutvecklare LRF Sydost

Eva Söder

Regional folkrörelseutvecklare. Lokalavdelningar, medlems & organisationsfrågor, utbildning förtroendevalda 010-184 42 64
Helena Elmquist

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö 070-622 77 09
verksamhetsutvecklare LRF Skåne

Henrik Djerv

Regional sakkunnig. Vattenfrågor, hållbarhet 010-18 44 298
Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Regional folkrörelseutvecklare Omsorgsfrågor & Kommungrupper 010-18 44 299
Ingela Jönsson

Ingela Jönsson

Ekonomi Syd 010-184 43 09
Jan Hultgren

Jan Hultgren

Regional sakkunnig. Äganderätt 010-18 44 316
Lisa Hartelius

Lisa Hartelius

Regional folkrörelseutvecklare. (föräldraledig) 072-16 04 568
Markus Asp

Markus Asp

Regional kommunikatör. Press Skåne, LRF Ungdomen Skåne 010-1844386
Monica W-Borg, kommunikatör, Skåne

Monica Wahlfrid-Borg

Regional kommunikatör. Medlem och konsument Skåne. 010-18 44 455
Rose-Marie Winqvist 2019

Rose-Marie Winqvist

Regional sakkunnig. Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping 010-184 44 96
Sarah Ejermark

Sarah Ejermark

Regional kommunikatör. Press Jkpg & Sydost. Redig Mat med ICA Maxi, LRF Ungdomen Sydost 010-184 45 05
Ingrid Jönsson

Ingrid Jönsson

Skolkontaktsansvarig 0708-25 05 38
Tommy Persson

Tommy Persson

Vaktmästare 010-18 44 530