Skåne

LRF Skånes regionkontor

Friluftsvägen 2
243 30 Höör

Tel: 0413-55 90 00
E-post: skanes.pf@lrf.se

Besöksadress:
Friluftsvägen 2, Höör

Fakturaadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE312
838 73 Frösön

Beställningar:
inbjudan@lrf.se
08-787 52 80

Regionstyrelsen i Skåne 2019
Helén Rosengren

Helén Rosengren

Regionchef 0413-55 90 14
Anita Persson

Anita Persson

Företagsutvecklare, livsmedel 0413-55 90 03
Anna Irani

Anna Irani

Äganderättsexpert 036-34 62 17 072-160 54 01
personal

Annie Drottberger

Tjänstledig t.o.m. sept 2020
Annika Sällvik

Annika Sällvik

Verksamhetsutvecklare: miljö, djuromsorg, bondekompis, utbildn. förtroendev. 0413-559006
Claes Kullman verksamhetsutvecklare Skåne

Claes Kullman

Medlems- och verksamhetsutvecklare 0413-559007
Ewa Marie Rellman

Ewa Marie Rellman

Företagsutvecklare, biogas, bioekonomi företagande/entreprenörskap 0413-55 90 02
Erik Evestam, äganderättsexpert

Erik Evestam

Äganderättsexpert 070-288 99 95 054-54 52 65
verksamhetsutvecklare LRF Skåne

Henrik Djerv

Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor Skåne, Jönköping och Sydost 0413-55 90 19
Jan Hultgren

Jan Hultgren

Verksamhetsutvecklare: äganderätt, medlem och organisation 0413-55 90 08
Linnea Nybogård, kommunikatör, Skåne

Linnea Nybogård

kommunikatör: debatt, påverkansarbete 0413-559034 Ladda ner pressfoto
Monica W-Borg, kommunikatör, Skåne

Monica Wahlfrid-Borg

Kommunikatör: medlem och konsument 0413-55 90 10
Ingrid Jönsson

Ingrid Jönsson

Skolkontaktsansvarig 0708-25 05 38
Tommy Persson

Tommy Persson

Vaktmästare 0413-55 90 05