Västra Götaland

Kontakt

Medlemsservice: 010-184 40 00
E-post: vastragotaland@lrf.se

Skara kontoret

Kämpagatan 1, 532 36 SKARA
Postadress: Box 114, 532 22 SKARA

Borås kontoret

Lagercrantz plats 5, 504 31 BORÅS

Faktureringsadress:
Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312, (Kostnadsställe 040)
838 73 FRÖSÖN

LRF Västra Götalands regionkontor ingår i LRF Västra Sverige, som är ett operativt samarbete mellan LRF:s personal i Halland, Västra Götaland och Värmland. 

Diskussionen var intensiv i fruktpausen vid LRF Västra Götalands regionstämma 24 mars på Vara Konserthus. Foto: Lotta Bäckberg
Anna-lena Holm

Anna-Lena Holm

Regionstyrelser, lokalavdelningar, nyhetsbrev och hemsidor 076-102 15 64
Annika Arnesson

Annika Arnesson

Verksamhetsutvecklare och LRF-organisationen 070-675 14 16
Birgit Jönsson

Birgit Jönsson

Verksamhetsutvecklare äganderätt och intrångsfrågor, medlemsansvarig 070-609 09 89
Christer Jansson

Christer Jansson

Verksamhetsutvecklare vattenfrågor 070-240 47 89
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Kommunikatör, Gröna sidorna, sociala medier 076-836 81 00
Emma Fransson

Emma Fransson

Verksamhetsutvecklare hållbarhet och miljötillsyn 073-867 66 62
Erik Evestam

Erik Evestam

Äganderätt, strandskydd, skogsfrågor 070-288 99 95
Jan Landström

Jan Landström

Verksamhetsutvecklare äganderätt, jordbrukspolitik och företagsutveckling 070-321 21 55
verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik i LRF Västra Sverige

Jennie Dannegren

Barn o Ungdomskommunikation-Skolkontakt, utbildning 072-141 63 74
Jenny Nilsson

Jenny Nilsson

Verksamhetsutvecklare företagandets villkor, hållbarhetsfrågor. 070-629 15 70
Kajsa Edbom, personal, kvinna

Kajsa Edbom

Verksamhetsutvecklare, vattenfrågor 0790-66 08 07
Lars-Anders Knutsson, LRF Halland

Lars-Anders Knutsson

Medlemsansvarig, företagsutv, lokalavds- och kommungruppsutv. 076-848 48 56
Lotta Bäckberg Nya Nätverk kvinna

Lotta Bäckberg

Nya nätverk för jobb på landet i Västra Götaland. 070-3233916
Martina Philip

Martina Philip

Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik 076-110 05 96
Per Carlsson

Per Carlsson

Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik 070-991 34 31
Petra Wirtberg

Petra Wirtberg

Företagsutvecklare, utvecklingsstöd till kommungrupper 072-744 06 52
Robert Larsson

Robert Larsson

Regionchef 070-661 95 23
Sandra Wilsson

Sandra Wilsson

Samordnare för satsningen ’Främja hållbart lantbruk’ inom Klimat 2030 - Västra Götaland 0790-626 160
Sigrid Fredberger

Sigrid "Sissi" Fredberger

Ekonomi & Organisationsfrågor 010-18 44 506
Ulrika Bertilsson

Ulrika Bertilsson

Kommunikatör, regionstyrelser, LRF Ungdomen 072-247 16 11
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Kommunikatör, hemsidor, nyhetsbrev, lokalavdelningar, regionalt Samköps event 010-18 44 543