Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Skogsägarnas drivkrafter och initiativ ska tas tillvara. Då kan de leverera förnybara nyckelprodukter till samhället och samtidigt främja klimat, miljö och en rik natur.

Skogen och äganderätten

Traditionellt har skogen varit landsbygdens finansiella ryggrad. När väder och vind påverkat skörden och inkomsten för bonden har skogen funnits som en trygg reserv. Investeringar finansieras ofta av lån med skogen som säkerhet. Nu kommer allt fler signaler på att detta är på väg att förändras. Det beror på att skogsägare allt oftare drabbas av brukandeförbud av miljöskäl utan att få ersättning för förlusten. 

Skogsutredningen

I slutet av 2020 offentliggjordes regeringens skogsutredning. LRFs övergripande kritik mot utredningen var att den blev en naturvårdsutredning istället för en äganderättsutredning.  

LRFs modell för frivilligt skydd av skogsmark 

Som svar på hur LRF anser att myndigheterna istället bör jobba för att säkerställa 

att skogsägare inte förlorar rätten till sin mark när den bedöms ha höga naturvärden, lanserade LRF en modell för frivilligt formellt skydd av skogsmark i november 2022. 

Läs mer om LRFs modell för frivilligt skydd av skogsmark