LRF Mjölk avser nu att tillsammans med Växa Sverige ansöka om att genomföra en förstudie i sommar för att studera inomhusmiljön i mjölkgårdar med lösdrift. Försöket ska genomföras i fem mjölkkobesättningar som kommer vara installade under betesperioden och skötas och utfodras precis som vanligt.

Syftet med förstudien, som utförs av Växa Sverige och forskningsinstitutet RISE, är att undersöka förutsättningarna för att ge mjölkkor som lever i en god inomhusmiljö en bra djurvälfärd årets alla dagar.

Vad får ni ut av att göra denna studie?

- Förhoppningen är att detta mindre pilotprojekt ska kunna ge svar på vilka parametrar i inomhusmiljön som är viktigast för att upprätthålla en god djurvälfärd för mjölkkor i lösdrift 365 dagar om året. De inhämtade lärdomarna och kunskaperna kommer därefter att användas som underlag för att genomföra en större vetenskaplig studie under nästa år där även kontrollgrupper kommer att ingå, säger LRF Mjölks chef Peter Kofoed.